en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2004

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.05. 1 635  16  0,061 
04.05. 684  0,000 
05.05. 669  10  0,000 
06.05. 735  0,000 
07.05. 696  0,000 
10.05. 1 498  10  0,000 
11.05. 716  14  0,000 
12.05. 623  0,000 
13.05. 765  10  0,000 
14.05. 715  0,000 
17.05. 1 574  0,000 
18.05. 703  14  0,000 
19.05. 699  12  0,000 
20.05. 700  14  0,000 
21.05. 639  0,000 
24.05. 1 654  0,000 
25.05. 707  0,280 
26.05. 716  12  0,000 
27.05. 694  10  0,000 
28.05. 712  0,000 
31.05. 1 620  10  0,000 
Priemer 912  0,016 
Spolu 19 154  194 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.05. 0,000  0,000  668,797  0,029  6,371  0,944 
04.05. 0,000  0,000  1 479,380  0,008  0,000  0,000 
05.05. 0,000  0,000  3 322,996  0,004  0,000  0,000 
06.05. 0,000  0,000  129,297  0,001  0,000  0,000 
07.05. 0,000  0,000  987,389  0,006  0,000  0,000 
10.05. 0,000  0,000  904,542  0,019  0,000  0,000 
11.05. 0,000  0,000  569,856  0,027  0,000  0,000 
12.05. 0,000  0,000  2 479,128  0,016  0,000  0,000 
13.05. 0,000  0,000  591,803  0,017  0,000  0,000 
14.05. 0,000  0,000  242,981  0,009  0,000  0,000 
17.05. 0,000  0,000  1 221,036  0,016  0,000  0,000 
18.05. 0,000  0,000  1 237,895  0,096  0,000  0,000 
19.05. 0,000  0,000  9 014,057  0,007  0,000  0,000 
20.05. 0,000  0,000  140,534  0,014  0,000  0,000 
21.05. 0,000  0,000  385,715  0,015  0,000  0,000 
24.05. 0,000  0,000  831,458  0,007  0,000  0,000 
25.05. 0,000  0,000  220,420  0,000  0,080  0,036 
26.05. 0,000  0,000  4 483,493  0,020  0,000  0,000 
27.05. 0,000  0,000  133,677  0,012  0,000  0,000 
28.05. 0,000  0,000  3 600,311  0,009  0,000  0,000 
31.05. 0,000  0,000  248,235  0,006  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  1 566,333  0,016  0,307  0,047 
Spolu 0,000  0,000  32 893,000  0,338  6,451 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období