en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2004

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.06. 703  14  0,139 
02.06. 709  12  0,000 
03.06. 621  0,000 
04.06. 734  14  0,000 
07.06. 1 524  10  0,000 
08.06. 695  10  0,000 
09.06. 695  0,000 
10.06. 716  16  0,000 
11.06. 712  0,000 
14.06. 1 589  12  0,000 
15.06. 692  0,000 
16.06. 727  27  0,000 
17.06. 727  20  0,000 
18.06. 696  14  0,000 
21.06. 1 585  0,000 
22.06. 730  18  0,000 
23.06. 700  12  0,000 
24.06. 638  0,000 
25.06. 733  16  0,000 
28.06. 1 557  12  0,000 
29.06. 696  12  0,000 
30.06. 683  0,000 
Priemer 857  12  0,006 
Spolu 18 862  269 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.06. 0,000  0,000  226,861  0,038  5,856  2,516 
02.06. 0,000  0,000  4 579,888  0,006  0,000  0,000 
03.06. 0,000  0,000  354,087  0,006  0,000  0,000 
04.06. 0,000  0,000  596,239  0,016  0,000  0,000 
07.06. 0,000  0,000  503,454  0,009  0,000  0,000 
08.06. 0,000  0,000  949,126  0,036  0,000  0,000 
09.06. 0,000  0,000  5 217,687  0,001  0,000  0,000 
10.06. 0,000  0,000  477,624  0,038  0,000  0,000 
11.06. 0,000  0,000  567,668  0,019  0,000  0,000 
14.06. 0,000  0,000  491,639  0,059  0,000  0,000 
15.06. 0,000  0,000  566,611  0,002  0,000  0,000 
16.06. 0,000  0,000  8 362,167  0,265  0,000  0,000 
17.06. 0,000  0,000  166,572  0,050  0,000  0,000 
18.06. 0,000  0,000  908,339  0,018  0,000  0,000 
21.06. 0,000  0,000  1 020,778  0,008  0,000  0,000 
22.06. 0,000  0,000  1 083,127  0,089  0,000  0,000 
23.06. 0,000  0,000  1 545,153  0,010  0,000  0,000 
24.06. 0,000  0,000  241,440  0,006  0,000  0,000 
25.06. 0,000  0,000  3 055,330  0,065  0,000  0,000 
28.06. 0,000  0,000  812,434  0,019  0,000  0,000 
29.06. 0,000  0,000  259,084  0,026  0,000  0,000 
30.06. 0,000  0,000  5 128,649  0,024  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  1 686,998  0,037  0,266  0,114 
Spolu 0,000  0,000  37 113,957  0,810  5,856 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období