en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2004

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.07. 694  13  0,141 
02.07. 690  16  0,000 
06.07. 2 037  18  0,000 
07.07. 701  0,000 
08.07. 666  12  0,147 
09.07. 665  12  0,000 
12.07. 1 426  0,000 
13.07. 670  13  0,000 
14.07. 595  0,000 
15.07. 657  0,000 
16.07. 682  0,000 
19.07. 1 443  0,000 
20.07. 673  16  0,000 
21.07. 652  10  0,000 
22.07. 603  0,000 
23.07. 686  10  0,000 
26.07. 1 556  14  0,000 
27.07. 645  0,000 
28.07. 657  16  0,000 
29.07. 673  12  0,000 
30.07. 681  14  0,000 
Priemer 845  11  0,014 
Spolu 17 752  227 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.07. 0,000  0,000  144,556  0,012  5,856  3,893 
02.07. 0,000  0,000  750,823  0,027  0,000  0,000 
06.07. 0,000  0,000  1 311,672  0,097  0,000  0,000 
07.07. 0,000  0,000  2 663,483  0,013  0,000  0,000 
08.07. 0,000  0,000  801,379  0,025  89,276  10,023 
09.07. 0,000  0,000  180,001  0,033  0,000  0,000 
12.07. 0,000  0,000  624,650  0,015  0,000  0,000 
13.07. 0,000  0,000  579,539  0,037  0,000  0,000 
14.07. 0,000  0,000  6 139,724  0,003  0,000  0,000 
15.07. 0,000  0,000  626,065  0,013  0,000  0,000 
16.07. 0,000  0,000  552,498  0,011  0,000  0,000 
19.07. 0,000  0,000  1 021,017  0,009  0,000  0,000 
20.07. 0,000  0,000  1 570,337  0,060  0,000  0,000 
21.07. 0,000  0,000  137,671  0,027  0,000  0,000 
22.07. 0,000  0,000  157,739  0,001  0,000  0,000 
23.07. 0,000  0,000  349,249  0,029  0,000  0,000 
26.07. 0,000  0,000  754,185  0,035  0,000  0,000 
27.07. 0,000  0,000  643,846  0,010  0,000  0,000 
28.07. 0,000  0,000  12 157,808  0,012  0,000  0,000 
29.07. 0,000  0,000  601,992  0,019  0,000  0,000 
30.07. 0,000  0,000  860,766  0,027  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  1 553,762  0,025  4,530  0,663 
Spolu 0,000  0,000  32 629,000  0,515  95,132 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období