en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2004

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.08. 1 569  10  0,063 
03.08. 667  0,000 
04.08. 642  10  0,000 
05.08. 696  0,000 
06.08. 672  0,000 
09.08. 1 483  0,000 
10.08. 667  10  0,000 
11.08. 667  16  0,000 
12.08. 664  0,000 
13.08. 668  18  0,000 
16.08. 1 553  18  0,000 
17.08. 671  10  0,000 
18.08. 649  0,000 
19.08. 656  12  0,000 
20.08. 669  10  0,000 
23.08. 1 566  16  0,000 
24.08. 687  10  0,000 
25.08. 653  12  0,000 
26.08. 653  14  0,000 
27.08. 686  15  0,000 
30.08. 1 573  10  0,000 
31.08. 670  10  0,000 
Priemer 867  11  0,003 
Spolu 19 081  237 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.08. 0,000  0,000  409,089  0,010  5,341  1,289 
03.08. 0,000  0,000  716,908  0,027  0,000  0,000 
04.08. 0,000  0,000  593,749  0,015  0,000  0,000 
05.08. 0,000  0,000  350,160  0,000  0,000  0,000 
06.08. 0,000  0,000  3 422,950  0,039  0,000  0,000 
09.08. 0,000  0,000  459,019  0,006  0,000  0,000 
10.08. 0,000  0,000  338,185  0,011  0,000  0,000 
11.08. 0,000  0,000  12 531,740  0,019  0,000  0,000 
12.08. 0,000  0,000  165,581  0,004  0,000  0,000 
13.08. 0,000  0,000  405,470  0,037  0,000  0,000 
16.08. 0,000  0,000  1 260,558  0,033  0,000  0,000 
17.08. 0,000  0,000  1 200,484  0,010  0,000  0,000 
18.08. 0,000  0,000  3 135,621  0,006  0,000  0,000 
19.08. 0,000  0,000  501,657  0,021  0,000  0,000 
20.08. 0,000  0,000  842,915  0,033  0,000  0,000 
23.08. 0,000  0,000  364,808  0,088  0,000  0,000 
24.08. 0,000  0,000  766,010  0,015  0,000  0,000 
25.08. 0,000  0,000  172,805  0,033  0,000  0,000 
26.08. 0,000  0,000  494,643  0,017  0,000  0,000 
27.08. 0,000  0,000  143,075  0,013  0,000  0,000 
30.08. 0,000  0,000  365,988  0,009  0,000  0,000 
31.08. 0,000  0,000  294,060  0,024  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  1 315,249  0,021  0,243  0,059 
Spolu 0,000  0,000  28 935,475  0,470  5,341 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období