en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2004

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.09. 1 187  16  0,083 
03.09. 652  10  0,151 
06.09. 1 558  14  0,000 
07.09. 673  10  0,000 
08.09. 520  0,000 
09.09. 804  20  0,000 
10.09. 674  15  0,000 
13.09. 1 591  21  0,000 
14.09. 665  12  0,000 
16.09. 1 101  10  0,000 
17.09. 715  18  0,000 
20.09. 1 555  14  0,000 
21.09. 678  12  0,000 
22.09. 583  0,000 
23.09. 685  10  0,000 
24.09. 664  12  0,000 
27.09. 1 561  16  0,000 
28.09. 674  0,000 
29.09. 656  10  0,000 
30.09. 665  14  0,000 
Priemer 893  13  0,012 
Spolu 17 861  250 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.09. 0,000  0,000  4 277,719  0,013  5,324  0,124 
03.09. 0,000  0,000  422,718  0,009  0,124  0,029 
06.09. 0,000  0,000  524,184  0,029  0,000  0,000 
07.09. 0,000  0,000  440,462  0,011  0,000  0,000 
08.09. 0,000  0,000  3 615,440  0,013  0,000  0,000 
09.09. 0,000  0,000  416,458  0,080  0,000  0,000 
10.09. 0,000  0,000  433,782  0,029  0,000  0,000 
13.09. 0,000  0,000  1 461,403  0,048  0,000  0,000 
14.09. 0,000  0,000  397,628  0,016  0,000  0,000 
16.09. 0,000  0,000  2 913,002  0,012  0,000  0,000 
17.09. 0,000  0,000  309,582  0,021  0,000  0,000 
20.09. 0,000  0,000  1 777,904  0,026  0,000  0,000 
21.09. 0,000  0,000  340,982  0,029  0,000  0,000 
22.09. 0,000  0,000  2 386,634  0,005  0,000  0,000 
23.09. 0,000  0,000  283,177  0,014  0,000  0,000 
24.09. 0,000  0,000  422,967  0,016  0,000  0,000 
27.09. 0,000  0,000  334,341  0,028  0,000  0,000 
28.09. 0,000  0,000  337,190  0,016  0,000  0,000 
29.09. 0,000  0,000  3 721,977  0,021  0,000  0,000 
30.09. 0,000  0,000  550,203  0,006  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  1 268,388  0,022  0,272  0,008 
Spolu 0,000  0,000  25 367,753  0,442  5,448 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období