en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2004

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.10. 684  0,145 
04.10. 1 511  16  0,000 
05.10. 649  10  0,000 
06.10. 688  12  0,000 
07.10. 596  0,000 
08.10. 612  12  0,160 
11.10. 1 576  16  0,000 
12.10. 666  10  0,000 
13.10. 640  0,000 
14.10. 658  0,000 
15.10. 638  0,000 
18.10. 1 174  21  0,000 
19.10. 752  11  0,000 
20.10. 568  0,000 
21.10. 636  0,000 
22.10. 638  10  0,000 
25.10. 1 530  13  0,000 
26.10. 606  10  0,000 
27.10. 669  12  0,000 
28.10. 646  0,000 
29.10. 646  0,000 
Priemer 799  10  0,015 
Spolu 16 783  218 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.10. 0,000  0,000  6 349,548  0,005  5,324  0,084 
04.10. 0,000  0,000  312,946  0,037  0,000  0,000 
05.10. 0,000  0,000  121,470  0,017  0,000  0,000 
06.10. 0,000  0,000  8 131,181  0,015  0,000  0,000 
07.10. 0,000  0,000  111,034  0,285  0,000  0,000 
08.10. 0,000  0,000  114,703  0,009  1,242  1,071 
11.10. 0,000  0,000  447,949  0,025  0,000  0,000 
12.10. 0,000  0,000  162,273  0,064  0,000  0,000 
13.10. 0,000  0,000  166,955  0,015  0,000  0,000 
14.10. 0,000  0,000  166,632  0,005  0,000  0,000 
15.10. 0,000  0,000  166,848  0,013  0,000  0,000 
18.10. 0,000  0,000  378,017  0,061  0,000  0,000 
19.10. 0,000  0,000  184,830  0,022  0,000  0,000 
20.10. 0,000  0,000  98,509  0,001  0,000  0,000 
21.10. 0,000  0,000  176,861  0,023  0,000  0,000 
22.10. 0,000  0,000  134,453  0,015  0,000  0,000 
25.10. 0,000  0,000  343,480  0,009  0,000  0,000 
26.10. 0,000  0,000  115,086  0,011  0,000  0,000 
27.10. 0,000  0,000  140,028  0,023  0,000  0,000 
28.10. 0,000  0,000  128,881  0,001  0,000  0,000 
29.10. 0,000  0,000  133,893  0,003  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  861,218  0,031  0,313  0,055 
Spolu 0,000  0,000  18 085,577  0,659  6,566 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období