en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2004

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.11. 2 042  16  0,000 
03.11. 664  10  0,000 
04.11. 652  10  0,000 
05.11. 658  18  0,000 
08.11. 1 578  20  0,000 
09.11. 646  12  0,000 
10.11. 640  12  0,000 
11.11. 658  0,000 
12.11. 658  14  0,000 
15.11. 1 544  16  0,000 
16.11. 656  0,000 
18.11. 1 132  14  0,000 
19.11. 678  0,000 
22.11. 1 528  18  0,000 
23.11. 652  14  0,000 
24.11. 644  0,000 
25.11. 639  0,000 
26.11. 648  0,000 
29.11. 1 565  14  0,000 
30.11. 651  10  0,151 
Priemer 927  12  0,008 
Spolu 18 533  241 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.11. 0,000  0,000  403,948  0,033  0,000  0,000 
03.11. 0,000  0,000  126,702  0,011  0,000  0,000 
04.11. 0,000  0,000  122,295  0,012  0,000  0,000 
05.11. 0,000  0,000  115,484  0,027  0,000  0,000 
08.11. 0,000  0,000  352,046  0,081  0,000  0,000 
09.11. 0,000  0,000  140,366  0,019  0,000  0,000 
10.11. 0,000  0,000  146,711  0,033  0,000  0,000 
11.11. 0,000  0,000  185,766  0,005  0,000  0,000 
12.11. 0,000  0,000  180,662  0,047  0,000  0,000 
15.11. 0,000  0,000  473,214  0,016  0,000  0,000 
16.11. 0,000  0,000  173,020  0,004  0,000  0,000 
18.11. 0,000  0,000  299,603  0,015  0,000  0,000 
19.11. 0,000  0,000  163,912  0,005  0,000  0,000 
22.11. 0,000  0,000  387,144  0,047  0,000  0,000 
23.11. 0,000  0,000  148,537  0,026  0,000  0,000 
24.11. 0,000  0,000  140,782  0,009  0,000  0,000 
25.11. 0,000  0,000  142,217  0,037  0,000  0,000 
26.11. 0,000  0,000  147,113  0,006  0,000  0,000 
29.11. 0,000  0,000  374,292  0,028  0,000  0,000 
30.11. 0,000  0,000  143,262  0,016  38,246  21,070 
Priemer 0,000  0,000  218,354  0,024  1,912  1,054 
Spolu 0,000  0,000  4 367,076  0,477  38,246 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období