en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2004

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.12. 657  12  0,000 
02.12. 674  10  0,000 
03.12. 564  10  0,000 
06.12. 1 644  31  0,000 
07.12. 654  0,000 
08.12. 686  16  0,000 
09.12. 635  0,000 
10.12. 656  13  0,000 
13.12. 1 626  26  0,000 
14.12. 670  14  0,000 
15.12. 654  0,000 
16.12. 656  12  0,000 
17.12. 678  0,000 
20.12. 1 684  34  0,000 
21.12. 673  0,000 
22.12. 672  16  0,000 
23.12. 668  0,000 
27.12. 2 162  14  0,000 
28.12. 670  0,000 
29.12. 692  11  0,000 
30.12. 680  0,000 
31.12. 650  10  0,000 
Priemer 864  13  0,000 
Spolu 19 005  287 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.12. 0,000  0,000  139,765  0,015  0,000  0,000 
02.12. 0,000  0,000  135,014  0,029  0,000  0,000 
03.12. 0,000  0,000  103,259  0,024  0,000  0,000 
06.12. 0,000  0,000  433,513  0,054  0,000  0,000 
07.12. 0,000  0,000  150,547  0,009  0,000  0,000 
08.12. 0,000  0,000  150,209  0,043  0,000  0,000 
09.12. 0,000  0,000  170,409  0,008  0,000  0,000 
10.12. 0,000  0,000  186,094  0,011  0,000  0,000 
13.12. 0,000  0,000  573,272  0,072  0,000  0,000 
14.12. 0,000  0,000  221,275  0,083  0,000  0,000 
15.12. 0,000  0,000  213,826  0,014  0,000  0,000 
16.12. 0,000  0,000  213,156  0,032  0,000  0,000 
17.12. 0,000  0,000  214,827  0,016  0,000  0,000 
20.12. 0,000  0,000  569,967  0,065  0,000  0,000 
21.12. 0,000  0,000  236,681  0,007  0,000  0,000 
22.12. 0,000  0,000  228,011  0,028  0,000  0,000 
23.12. 0,000  0,000  249,997  0,027  0,000  0,000 
27.12. 0,000  0,000  398,676  0,037  0,000  0,000 
28.12. 0,000  0,000  128,772  0,018  0,000  0,000 
29.12. 0,000  0,000  127,524  0,009  0,000  0,000 
30.12. 0,000  0,000  137,995  0,007  0,000  0,000 
31.12. 0,000  0,000  157,705  0,029  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  233,659  0,029  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  5 140,494  0,637  0,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období