en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2005

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.01. 1 504  0,000 
04.01. 638  12  0,000 
05.01. 570  14  0,000 
07.01. 1 139  10  0,000 
10.01. 1 592  10  0,062 
11.01. 625  0,000 
12.01. 684  0,000 
13.01. 638  12  0,000 
14.01. 656  10  0,000 
17.01. 1 650  16  0,000 
18.01. 652  0,000 
19.01. 630  0,000 
20.01. 250  10  0,000 
21.01. 1 045  14  0,000 
24.01. 1 642  20  0,000 
25.01. 658  0,000 
26.01. 658  18  0,000 
27.01. 634  0,000 
28.01. 640  12  0,000 
31.01. 1 612  14  0,000 
Priemer 906  11  0,003 
Spolu 18 117  216 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.01. 0,000  0,000  158,420  0,011  0,000  0,000 
04.01. 0,000  0,000  115,821  0,025  0,000  0,000 
05.01. 0,000  0,000  81,261  0,041  0,000  0,000 
07.01. 0,000  0,000  242,406  0,012  0,000  0,000 
10.01. 0,000  0,000  338,878  0,059  56,650  14,320 
11.01. 0,000  0,000  140,578  0,013  0,000  0,000 
12.01. 0,000  0,000  168,105  0,009  0,000  0,000 
13.01. 0,000  0,000  164,594  0,022  0,000  0,000 
14.01. 0,000  0,000  159,697  0,021  0,000  0,000 
17.01. 0,000  0,000  404,059  0,017  0,000  0,000 
18.01. 0,000  0,000  158,700  0,002  0,000  0,000 
19.01. 0,000  0,000  139,616  0,010  0,000  0,000 
20.01. 0,000  0,000  68,315  0,016  0,000  0,000 
21.01. 0,000  0,000  192,380  0,017  0,000  0,000 
24.01. 0,000  0,000  326,043  0,018  0,000  0,000 
25.01. 0,000  0,000  133,005  0,021  0,000  0,000 
26.01. 0,000  0,000  116,346  0,020  0,000  0,000 
27.01. 0,000  0,000  122,410  0,021  0,000  0,000 
28.01. 0,000  0,000  121,401  0,016  0,000  0,000 
31.01. 0,000  0,000  319,453  0,027  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  183,574  0,020  2,833  0,716 
Spolu 0,000  0,000  3 671,488  0,398  56,650 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období