en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2005

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.02. 644  16  0,000 
02.02. 654  10  0,000 
03.02. 634  12  0,000 
04.02. 671  10  0,000 
07.02. 1 582  22  0,000 
08.02. 695  11  0,000 
09.02. 694  0,000 
10.02. 700  0,000 
11.02. 686  0,000 
14.02. 1 730  20  0,000 
15.02. 730  12  0,000 
16.02. 712  14  0,000 
17.02. 726  12  0,000 
18.02. 716  0,000 
21.02. 1 732  20  0,000 
22.02. 691  0,000 
23.02. 709  0,000 
24.02. 686  0,000 
25.02. 680  11  0,000 
28.02. 1 680  14  0,000 
Priemer 888  11  0,000 
Spolu 17 752  229 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.02. 0,000  0,000  132,602  0,057  0,000  0,000 
02.02. 0,000  0,000  118,184  0,006  0,000  0,000 
03.02. 0,000  0,000  116,165  0,009  0,000  0,000 
04.02. 0,000  0,000  121,351  0,016  0,000  0,000 
07.02. 0,000  0,000  318,323  0,047  0,000  0,000 
08.02. 0,000  0,000  132,517  0,008  0,000  0,000 
09.02. 0,000  0,000  136,863  0,002  0,000  0,000 
10.02. 0,000  0,000  145,929  0,007  0,000  0,000 
11.02. 0,000  0,000  167,272  0,003  0,000  0,000 
14.02. 0,000  0,000  406,768  0,036  0,000  0,000 
15.02. 0,000  0,000  181,320  0,009  0,000  0,000 
16.02. 0,000  0,000  161,425  0,028  0,000  0,000 
17.02. 0,000  0,000  149,226  0,008  0,000  0,000 
18.02. 0,000  0,000  147,958  0,003  0,000  0,000 
21.02. 0,000  0,000  365,210  0,010  0,000  0,000 
22.02. 0,000  0,000  133,578  0,024  0,000  0,000 
23.02. 0,000  0,000  120,972  0,005  0,000  0,000 
24.02. 0,000  0,000  128,585  0,021  0,000  0,000 
25.02. 0,000  0,000  117,981  0,005  0,000  0,000 
28.02. 0,000  0,000  330,521  0,022  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  181,638  0,016  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  3 632,750  0,326  0,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období