en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2005

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.03. 699  0,141 
02.03. 696  0,000 
03.03. 693  16  0,000 
04.03. 690  16  0,000 
07.03. 1 781  16  0,000 
08.03. 682  0,000 
09.03. 674  0,000 
10.03. 682  0,000 
11.03. 676  12  0,000 
14.03. 1 692  0,000 
15.03. 690  10  0,000 
16.03. 690  12  0,000 
17.03. 703  13  0,000 
18.03. 730  0,000 
21.03. 1 726  16  0,000 
22.03. 711  14  0,000 
23.03. 718  0,000 
24.03. 694  14  0,000 
29.03. 2 644  10  0,000 
30.03. 721  0,000 
31.03. 700  10  0,000 
Priemer 938  11  0,007 
Spolu 19 692  223 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.03. 0,000  0,000  136,245  0,006  0,037  0,027 
02.03. 0,000  0,000  117,409  0,020  0,000  0,000 
03.03. 0,000  0,000  121,845  0,008  0,000  0,000 
04.03. 0,000  0,000  117,294  0,051  0,000  0,000 
07.03. 0,000  0,000  320,537  0,035  0,000  0,000 
08.03. 0,000  0,000  125,118  0,000  0,000  0,000 
09.03. 0,000  0,000  136,275  0,005  0,000  0,000 
10.03. 0,000  0,000  155,258  0,014  0,000  0,000 
11.03. 0,000  0,000  161,359  0,027  0,000  0,000 
14.03. 0,000  0,000  435,873  0,016  0,000  0,000 
15.03. 0,000  0,000  172,218  0,006  0,000  0,000 
16.03. 0,000  0,000  169,153  0,014  0,000  0,000 
17.03. 0,000  0,000  168,061  0,010  0,000  0,000 
18.03. 0,000  0,000  158,699  0,003  0,000  0,000 
21.03. 0,000  0,000  396,018  0,014  0,000  0,000 
22.03. 0,000  0,000  151,174  0,025  0,000  0,000 
23.03. 0,000  0,000  144,524  0,025  0,000  0,000 
24.03. 0,000  0,000  163,152  0,062  0,000  0,000 
29.03. 0,000  0,000  485,687  0,018  0,000  0,000 
30.03. 0,000  0,000  144,861  0,013  0,000  0,000 
31.03. 0,000  0,000  133,883  0,008  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  195,935  0,018  0,002  0,001 
Spolu 0,000  0,000  4 114,643  0,380  0,037 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období