en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2005

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.04. 732  10  0,000 
04.04. 1 754  14  0,000 
05.04. 690  12  0,000 
06.04. 694  20  0,000 
07.04. 714  16  0,000 
08.04. 694  0,000 
11.04. 1 722  14  0,000 
12.04. 722  0,000 
13.04. 714  0,000 
14.04. 632  0,000 
15.04. 686  10  0,000 
18.04. 1 716  21  0,000 
19.04. 669  0,000 
20.04. 692  12  0,000 
21.04. 689  0,000 
22.04. 700  10  0,000 
25.04. 1 726  12  0,000 
26.04. 691  0,000 
27.04. 668  12  0,000 
28.04. 712  12  0,000 
29.04. 689  18  0,000 
Priemer 891  11  0,000 
Spolu 18 706  235 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.04. 0,000  0,000  139,733  0,004  0,000  0,000 
04.04. 0,000  0,000  322,529  0,023  0,000  0,000 
05.04. 0,000  0,000  124,621  0,013  0,000  0,000 
06.04. 0,000  0,000  126,102  0,021  0,000  0,000 
07.04. 0,000  0,000  135,994  0,015  0,000  0,000 
08.04. 0,000  0,000  149,304  0,000  0,000  0,000 
11.04. 0,000  0,000  408,414  0,008  0,000  0,000 
12.04. 0,000  0,000  169,516  0,012  0,000  0,000 
13.04. 0,000  0,000  169,067  0,006  0,000  0,000 
14.04. 0,000  0,000  131,363  0,027  0,000  0,000 
15.04. 0,000  0,000  229,107  0,038  0,000  0,000 
18.04. 0,000  0,000  432,708  0,065  0,000  0,000 
19.04. 0,000  0,000  154,277  0,007  0,000  0,000 
20.04. 0,000  0,000  147,161  0,023  0,000  0,000 
21.04. 0,000  0,000  140,504  0,001  0,000  0,000 
22.04. 0,000  0,000  138,674  0,032  0,000  0,000 
25.04. 0,000  0,000  369,253  0,021  0,000  0,000 
26.04. 0,000  0,000  140,198  0,008  0,000  0,000 
27.04. 0,000  0,000  129,565  0,016  0,000  0,000 
28.04. 0,000  0,000  132,933  0,031  0,000  0,000 
29.04. 0,000  0,000  140,382  0,016  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  191,972  0,018  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  4 031,405  0,387  0,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období