en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2005

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.05. 1 718  13  0,000 
03.05. 670  10  0,000 
04.05. 624  14  0,000 
05.05. 747  14  0,000 
06.05. 720  0,000 
09.05. 1 606  0,000 
10.05. 812  20  0,000 
11.05. 712  14  0,000 
12.05. 696  12  0,000 
13.05. 684  10  0,000 
16.05. 1 752  16  0,000 
17.05. 699  10  0,000 
18.05. 704  12  0,000 
19.05. 716  0,000 
20.05. 694  16  0,000 
23.05. 1 770  16  0,000 
24.05. 702  16  0,000 
25.05. 723  18  0,000 
26.05. 710  16  0,000 
27.05. 745  10  0,000 
30.05. 1 788  15  0,000 
31.05. 716  18  0,000 
Priemer 941  13  0,000 
Spolu 20 708  291 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.05. 0,000  0,000  354,076  0,004  0,000  0,000 
03.05. 0,000  0,000  136,133  0,004  0,000  0,000 
04.05. 0,000  0,000  120,857  0,063  0,000  0,000 
05.05. 0,000  0,000  136,800  0,015  0,000  0,000 
06.05. 0,000  0,000  148,391  0,004  0,000  0,000 
09.05. 0,000  0,000  342,513  0,031  0,000  0,000 
10.05. 0,000  0,000  209,124  0,056  0,000  0,000 
11.05. 0,000  0,000  165,864  0,010  0,000  0,000 
12.05. 0,000  0,000  172,630  0,086  0,000  0,000 
13.05. 0,000  0,000  178,512  0,018  0,000  0,000 
16.05. 0,000  0,000  452,352  0,027  0,000  0,000 
17.05. 0,000  0,000  177,365  0,020  0,000  0,000 
18.05. 0,000  0,000  154,678  0,024  0,000  0,000 
19.05. 0,000  0,000  148,974  0,001  0,000  0,000 
20.05. 0,000  0,000  154,008  0,029  0,000  0,000 
23.05. 0,000  0,000  376,914  0,025  0,000  0,000 
24.05. 0,000  0,000  153,438  0,019  0,000  0,000 
25.05. 0,000  0,000  143,721  0,038  0,000  0,000 
26.05. 0,000  0,000  141,868  0,009  0,000  0,000 
27.05. 0,000  0,000  151,848  0,022  0,000  0,000 
30.05. 0,000  0,000  369,398  0,020  0,000  0,000 
31.05. 0,000  0,000  151,129  0,115  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  206,391  0,029  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  4 540,593  0,640  0,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období