en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2005

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.06. 713  14  0,000 
02.06. 726  14  0,000 
03.06. 736  10  0,000 
06.06. 1 826  19  0,000 
07.06. 719  10  0,000 
08.06. 734  16  0,000 
09.06. 694  10  0,000 
10.06. 708  0,000 
13.06. 1 858  15  0,000 
14.06. 764  12  0,000 
15.06. 722  12  0,000 
16.06. 732  0,000 
17.06. 724  12  0,000 
20.06. 1 884  22  0,000 
21.06. 774  0,000 
22.06. 745  0,000 
23.06. 772  16  0,000 
24.06. 798  0,000 
27.06. 1 851  20  0,000 
28.06. 782  0,000 
29.06. 778  0,000 
30.06. 776  10  0,000 
Priemer 946  12  0,000 
Spolu 20 816  259 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.06. 0,000  0,000  146,911  0,008  0,000  0,000 
02.06. 0,000  0,000  140,131  0,009  0,000  0,000 
03.06. 0,000  0,000  136,160  0,015  0,000  0,000 
06.06. 0,000  0,000  342,400  0,009  0,000  0,000 
07.06. 0,000  0,000  145,631  0,002  0,000  0,000 
08.06. 0,000  0,000  140,115  0,028  0,000  0,000 
09.06. 0,000  0,000  151,537  0,016  0,000  0,000 
10.06. 0,000  0,000  166,485  0,057  0,000  0,000 
13.06. 0,000  0,000  461,059  0,018  0,000  0,000 
14.06. 0,000  0,000  187,674  0,012  0,000  0,000 
15.06. 0,000  0,000  183,701  0,032  0,000  0,000 
16.06. 0,000  0,000  177,433  0,004  0,000  0,000 
17.06. 0,000  0,000  177,489  0,017  0,000  0,000 
20.06. 0,000  0,000  405,404  0,023  0,000  0,000 
21.06. 0,000  0,000  164,812  0,002  0,000  0,000 
22.06. 0,000  0,000  145,443  0,006  0,000  0,000 
23.06. 0,000  0,000  157,221  0,014  0,000  0,000 
24.06. 0,000  0,000  150,210  0,005  0,000  0,000 
27.06. 0,000  0,000  367,236  0,039  0,000  0,000 
28.06. 0,000  0,000  152,921  0,008  0,000  0,000 
29.06. 0,000  0,000  148,644  0,031  0,000  0,000 
30.06. 0,000  0,000  147,042  0,010  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  199,803  0,017  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  4 395,659  0,365  0,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období