en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2005

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.07. 794  14  0,000 
04.07. 1 886  12  0,000 
06.07. 1 339  12  0,000 
07.07. 719  0,000 
08.07. 822  0,121 
11.07. 1 694  17  0,000 
12.07. 914  12  0,000 
13.07. 784  16  0,000 
14.07. 796  10  0,000 
15.07. 786  16  0,000 
18.07. 1 884  20  0,000 
19.07. 802  10  0,000 
20.07. 780  0,000 
21.07. 800  0,000 
22.07. 772  0,000 
25.07. 1 900  24  0,000 
26.07. 796  12  0,000 
27.07. 815  0,000 
28.07. 797  0,000 
29.07. 790  14  0,000 
Priemer 1 034  11  0,006 
Spolu 20 670  228 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.07. 0,000  0,000  160,518  0,028  0,000  0,000 
04.07. 0,000  0,000  341,741  0,021  0,000  0,000 
06.07. 0,000  0,000  246,562  0,039  0,000  0,000 
07.07. 0,000  0,000  130,547  0,008  0,000  0,000 
08.07. 0,000  0,000  169,599  0,002  32,732  16,177 
11.07. 0,000  0,000  392,543  0,034  0,000  0,000 
12.07. 0,000  0,000  222,752  0,010  0,000  0,000 
13.07. 0,000  0,000  188,175  0,046  0,000  0,000 
14.07. 0,000  0,000  188,582  0,010  0,000  0,000 
15.07. 0,000  0,000  181,266  0,019  0,000  0,000 
18.07. 0,000  0,000  429,860  0,040  0,000  0,000 
19.07. 0,000  0,000  170,498  0,010  0,000  0,000 
20.07. 0,000  0,000  152,535  0,002  0,000  0,000 
21.07. 0,000  0,000  163,681  0,015  0,000  0,000 
22.07. 0,000  0,000  152,719  0,029  0,000  0,000 
25.07. 0,000  0,000  374,399  0,261  0,000  0,000 
26.07. 0,000  0,000  151,393  0,004  0,000  0,000 
27.07. 0,000  0,000  146,268  0,008  0,000  0,000 
28.07. 0,000  0,000  144,763  0,012  0,000  0,000 
29.07. 0,000  0,000  143,676  0,012  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  212,604  0,031  1,637  0,809 
Spolu 0,000  0,000  4 252,077  0,610  32,732 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období