en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2005

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.08. 1 908  16  0,000 
02.08. 742  12  0,000 
03.08. 816  10  0,000 
04.08. 774  13  0,000 
05.08. 795  10  0,000 
08.08. 1 924  21  0,000 
09.08. 763  12  0,000 
10.08. 767  0,000 
11.08. 819  12  0,000 
12.08. 788  18  0,000 
15.08. 1 783  0,000 
16.08. 946  10  0,000 
17.08. 816  12  0,000 
18.08. 806  10  0,000 
19.08. 820  21  0,000 
22.08. 2 012  21  0,000 
23.08. 819  17  0,000 
24.08. 802  0,000 
25.08. 811  0,000 
26.08. 807  10  0,000 
30.08. 2 529  12  0,000 
31.08. 812  16  0,000 
Priemer 1 085  13  0,000 
Spolu 23 859  279 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.08. 0,000  0,000  364,474  0,032  0,000  0,000 
02.08. 0,000  0,000  136,296  0,003  0,000  0,000 
03.08. 0,000  0,000  149,057  0,017  0,000  0,000 
04.08. 0,000  0,000  139,386  0,021  0,000  0,000 
05.08. 0,000  0,000  142,433  0,012  0,000  0,000 
08.08. 0,000  0,000  367,338  0,147  0,000  0,000 
09.08. 0,000  0,000  159,409  0,041  0,000  0,000 
10.08. 0,000  0,000  164,453  0,000  0,000  0,000 
11.08. 0,000  0,000  182,554  0,032  0,000  0,000 
12.08. 0,000  0,000  189,668  0,093  0,000  0,000 
15.08. 0,000  0,000  410,114  0,001  0,000  0,000 
16.08. 0,000  0,000  223,258  0,041  0,000  0,000 
17.08. 0,000  0,000  168,207  0,005  0,000  0,000 
18.08. 0,000  0,000  167,778  0,021  0,000  0,000 
19.08. 0,000  0,000  162,068  0,029  0,000  0,000 
22.08. 0,000  0,000  385,979  0,031  0,000  0,000 
23.08. 0,000  0,000  156,692  0,015  0,000  0,000 
24.08. 0,000  0,000  139,807  0,012  0,000  0,000 
25.08. 0,000  0,000  153,461  0,015  0,000  0,000 
26.08. 0,000  0,000  144,458  0,002  0,000  0,000 
30.08. 0,000  0,000  471,252  0,044  0,000  0,000 
31.08. 0,000  0,000  165,602  0,050  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  215,625  0,030  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  4 743,744  0,664  0,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období