en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2005

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.09. 1 423  16  0,000 
05.09. 1 928  22  0,000 
06.09. 805  10  0,000 
07.09. 807  14  0,000 
08.09. 806  18  0,000 
09.09. 785  14  0,000 
12.09. 1 984  27  0,000 
13.09. 834  18  0,000 
14.09. 806  0,000 
16.09. 1 356  22  0,000 
19.09. 1 922  42  0,000 
20.09. 790  20  0,000 
21.09. 815  20  0,000 
22.09. 747  0,000 
23.09. 776  0,000 
26.09. 2 102  39  0,000 
27.09. 814  12  0,000 
28.09. 822  14  0,000 
29.09. 803  10  0,000 
30.09. 808  10  0,000 
Priemer 1 097  17  0,000 
Spolu 21 933  348 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.09. 0,000  0,000  262,972  0,007  0,000  0,000 
05.09. 0,000  0,000  363,988  0,058  0,000  0,000 
06.09. 0,000  0,000  156,885  0,014  0,000  0,000 
07.09. 0,000  0,000  146,282  0,011  0,000  0,000 
08.09. 0,000  0,000  157,630  0,012  0,000  0,000 
09.09. 0,000  0,000  164,580  0,039  0,000  0,000 
12.09. 0,000  0,000  464,201  0,033  0,000  0,000 
13.09. 0,000  0,000  188,361  0,035  0,000  0,000 
14.09. 0,000  0,000  187,155  0,022  0,000  0,000 
16.09. 0,000  0,000  335,384  0,052  0,000  0,000 
19.09. 0,000  0,000  451,400  0,093  0,000  0,000 
20.09. 0,000  0,000  170,255  0,029  0,000  0,000 
21.09. 0,000  0,000  163,772  0,008  0,000  0,000 
22.09. 0,000  0,000  145,544  0,008  0,000  0,000 
23.09. 0,000  0,000  146,999  0,003  0,000  0,000 
26.09. 0,000  0,000  412,924  0,094  0,000  0,000 
27.09. 0,000  0,000  156,539  0,021  0,000  0,000 
28.09. 0,000  0,000  144,476  0,022  0,000  0,000 
29.09. 0,000  0,000  147,100  0,014  0,000  0,000 
30.09. 0,000  0,000  143,149  0,008  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  225,480  0,029  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  4 509,596  0,583  0,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období