en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2005

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.10. 1 883  20  0,000 
04.10. 786  12  0,000 
05.10. 774  18  0,000 
06.10. 754  16  0,000 
07.10. 800  18  0,000 
10.10. 1 856  26  0,000 
11.10. 738  12  0,000 
12.10. 818  10  0,000 
13.10. 781  0,000 
14.10. 786  18  0,000 
17.10. 1 862  25  0,000 
18.10. 804  12  0,000 
19.10. 806  14  0,000 
20.10. 785  0,000 
21.10. 750  12  0,000 
24.10. 1 596  0,000 
25.10. 1 124  22  0,000 
26.10. 738  12  0,000 
27.10. 826  14  0,000 
28.10. 801  12  0,000 
31.10. 1 918  33  0,000 
Priemer 1 047  15  0,000 
Spolu 21 986  320 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.10. 0,000  0,000  388,958  0,100  0,000  0,000 
04.10. 0,000  0,000  150,029  0,023  0,000  0,000 
05.10. 0,000  0,000  140,244  0,007  0,000  0,000 
06.10. 0,000  0,000  137,229  0,012  0,000  0,000 
07.10. 0,000  0,000  151,043  0,034  0,000  0,000 
10.10. 0,000  0,000  431,396  0,193  0,000  0,000 
11.10. 0,000  0,000  171,020  0,046  0,000  0,000 
12.10. 0,000  0,000  198,173  0,038  0,000  0,000 
13.10. 0,000  0,000  187,422  0,036  0,000  0,000 
14.10. 0,000  0,000  193,890  0,063  0,000  0,000 
17.10. 0,000  0,000  490,257  0,031  0,000  0,000 
18.10. 0,000  0,000  183,381  0,021  0,000  0,000 
19.10. 0,000  0,000  170,811  0,020  0,000  0,000 
20.10. 0,000  0,000  158,865  0,053  0,000  0,000 
21.10. 0,000  0,000  159,409  0,034  0,000  0,000 
24.10. 0,000  0,000  336,966  0,008  0,000  0,000 
25.10. 0,000  0,000  252,181  0,029  0,000  0,000 
26.10. 0,000  0,000  142,937  0,025  0,000  0,000 
27.10. 0,000  0,000  160,551  0,025  0,000  0,000 
28.10. 0,000  0,000  161,189  0,009  0,000  0,000 
31.10. 0,000  0,000  389,519  0,043  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  226,451  0,040  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  4 755,470  0,850  0,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období