en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2005

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.11. 1 237  0,000 
03.11. 745  16  0,000 
04.11. 844  18  0,000 
07.11. 1 917  14  0,000 
08.11. 792  0,000 
09.11. 786  0,000 
10.11. 802  0,000 
11.11. 844  14  0,000 
14.11. 1 717  0,000 
15.11. 1 020  26  0,000 
16.11. 806  12  0,000 
18.11. 1 474  22  0,000 
21.11. 1 976  21  0,000 
22.11. 822  14  0,000 
23.11. 802  10  0,000 
24.11. 796  10  0,000 
25.11. 808  10  0,000 
28.11. 1 955  21  0,000 
29.11. 828  14  0,000 
30.11. 846  14  0,000 
Priemer 1 091  13  0,000 
Spolu 21 817  266 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.11. 0,000  0,000  201,162  0,031  0,000  0,000 
03.11. 0,000  0,000  204,987  0,020  0,000  0,000 
04.11. 0,000  0,000  161,391  0,350  0,000  0,000 
07.11. 0,000  0,000  383,371  0,021  0,000  0,000 
08.11. 0,000  0,000  161,718  0,001  0,000  0,000 
09.11. 0,000  0,000  164,028  0,006  0,000  0,000 
10.11. 0,000  0,000  184,428  0,001  0,000  0,000 
11.11. 0,000  0,000  200,540  0,015  0,000  0,000 
14.11. 0,000  0,000  453,756  0,006  0,000  0,000 
15.11. 0,000  0,000  264,740  0,065  0,000  0,000 
16.11. 0,000  0,000  208,214  0,008  0,000  0,000 
18.11. 0,000  0,000  346,613  0,017  0,000  0,000 
21.11. 0,000  0,000  481,797  0,080  0,000  0,000 
22.11. 0,000  0,000  185,369  0,044  0,000  0,000 
23.11. 0,000  0,000  160,950  0,016  0,000  0,000 
24.11. 0,000  0,000  174,861  0,014  0,000  0,000 
25.11. 0,000  0,000  163,822  0,033  0,000  0,000 
28.11. 0,000  0,000  438,595  0,036  0,000  0,000 
29.11. 0,000  0,000  171,321  0,010  0,000  0,000 
30.11. 0,000  0,000  157,322  0,019  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  243,449  0,040  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  4 868,985  0,793  0,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období