en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2005

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.12. 824  16  0,119 
02.12. 854  0,000 
05.12. 1 878  12  0,000 
06.12. 826  10  0,000 
07.12. 833  14  0,000 
08.12. 813  19  0,000 
09.12. 854  14  0,000 
12.12. 1 991  24  0,000 
13.12. 1 073  16  0,000 
14.12. 898  14  0,000 
15.12. 910  18  0,000 
16.12. 911  20  0,000 
19.12. 2 363  17  0,000 
20.12. 943  12  0,000 
21.12. 929  10  0,000 
22.12. 895  14  0,000 
23.12. 931  18  0,000 
27.12. 2 672  28  0,000 
28.12. 872  0,000 
29.12. 873  0,000 
30.12. 898  0,000 
Priemer 1 145  14  0,006 
Spolu 24 041  304 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.12. 0,000  0,000  172,950  0,018  0,000  0,000 
02.12. 0,000  0,000  161,029  0,010  0,000  0,000 
05.12. 0,000  0,000  354,019  0,042  0,000  0,000 
06.12. 0,000  0,000  184,784  0,016  0,000  0,000 
07.12. 0,000  0,000  232,800  0,163  0,000  0,000 
08.12. 0,000  0,000  185,198  0,006  0,000  0,000 
09.12. 0,000  0,000  198,722  0,027  0,000  0,000 
12.12. 0,000  0,000  622,244  0,570  0,000  0,000 
13.12. 0,000  0,000  249,424  0,048  0,000  0,000 
14.12. 0,000  0,000  241,615  0,012  0,000  0,000 
15.12. 0,000  0,000  244,311  0,035  0,000  0,000 
16.12. 0,000  0,000  238,951  0,023  0,000  0,000 
19.12. 0,000  0,000  684,857  0,046  0,000  0,000 
20.12. 0,000  0,000  246,192  0,020  0,000  0,000 
21.12. 0,000  0,000  260,670  0,024  0,000  0,000 
22.12. 0,000  0,000  265,060  0,019  0,000  0,000 
23.12. 0,000  0,000  292,387  0,050  0,000  0,000 
27.12. 0,000  0,000  473,160  0,040  0,000  0,000 
28.12. 0,000  0,000  146,665  0,006  0,000  0,000 
29.12. 0,000  0,000  141,495  0,009  0,000  0,000 
30.12. 0,000  0,000  169,922  0,004  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  274,593  0,057  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  5 766,455  1,188  0,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období