en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2006

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.01. 2 056  16  0,048 
03.01. 864  10  0,000 
04.01. 856  0,000 
05.01. 895  12  0,000 
09.01. 2 914  24  0,034 
10.01. 884  14  0,000 
11.01. 878  10  0,000 
12.01. 882  18  0,000 
13.01. 918  12  0,000 
16.01. 2 232  24  0,000 
17.01. 867  12  0,000 
18.01. 882  18  0,000 
19.01. 900  0,000 
20.01. 879  14  0,000 
23.01. 2 210  24  0,000 
24.01. 918  12  0,000 
25.01. 873  0,000 
26.01. 856  14  0,000 
27.01. 771  14  0,000 
30.01. 2 403  24  0,000 
31.01. 886  24  0,000 
Priemer 1 230  15  0,004 
Spolu 25 824  316 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.01. 0,000  0,000  264,803  1,001  0,070  0,026 
03.01. 0,000  0,000  128,709  0,004  0,000  0,000 
04.01. 0,000  0,000  140,013  0,007  0,000  0,000 
05.01. 0,000  0,000  139,373  0,009  0,000  0,000 
09.01. 0,000  0,000  477,343  0,056  24,569  4,895 
10.01. 0,000  0,000  153,144  0,012  0,000  0,000 
11.01. 0,000  0,000  176,890  0,008  0,000  0,000 
12.01. 0,000  0,000  182,087  0,015  0,000  0,000 
13.01. 0,000  0,000  197,196  0,025  0,000  0,000 
16.01. 0,000  0,000  493,711  0,051  0,000  0,000 
17.01. 0,000  0,000  171,167  0,001  0,000  0,000 
18.01. 0,000  0,000  163,808  0,052  0,000  0,000 
19.01. 0,000  0,000  160,083  0,025  0,000  0,000 
20.01. 0,000  0,000  152,746  0,007  0,000  0,000 
23.01. 0,000  0,000  392,393  0,019  0,000  0,000 
24.01. 0,000  0,000  163,291  0,009  0,000  0,000 
25.01. 0,000  0,000  155,124  0,007  0,000  0,000 
26.01. 0,000  0,000  155,765  0,013  0,000  0,000 
27.01. 0,000  0,000  140,641  0,007  0,000  0,000 
30.01. 0,000  0,000  402,824  0,045  0,000  0,000 
31.01. 0,000  0,000  153,029  0,020  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  217,340  0,066  1,173  0,234 
Spolu 0,000  0,000  4 564,140  1,393  24,639 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období