en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2006

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.02. 830  10  0,000 
02.02. 936  24  0,000 
03.02. 954  20  0,000 
06.02. 2 272  20  0,000 
07.02. 911  0,000 
08.02. 870  16  0,000 
09.02. 868  14  0,000 
10.02. 878  12  0,000 
13.02. 2 118  26  0,000 
14.02. 1 012  0,000 
15.02. 916  12  0,000 
16.02. 862  0,000 
17.02. 897  14  0,000 
20.02. 2 293  22  0,000 
21.02. 881  12  0,000 
22.02. 949  12  0,000 
23.02. 892  14  0,000 
24.02. 908  14  0,000 
27.02. 2 276  14  0,000 
28.02. 890  14  0,000 
Priemer 1 171  15  0,000 
Spolu 23 413  290 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.02. 0,000  0,000  136,612  0,012  0,000  0,000 
02.02. 0,000  0,000  150,533  0,028  0,000  0,000 
03.02. 0,000  0,000  153,533  0,014  0,000  0,000 
06.02. 0,000  0,000  390,522  0,116  0,000  0,000 
07.02. 0,000  0,000  147,187  0,005  0,000  0,000 
08.02. 0,000  0,000  127,042  0,005  0,000  0,000 
09.02. 0,000  0,000  157,580  0,013  0,000  0,000 
10.02. 0,000  0,000  170,956  0,006  0,000  0,000 
13.02. 0,000  0,000  493,300  0,037  0,000  0,000 
14.02. 0,000  0,000  193,552  0,010  0,000  0,000 
15.02. 0,000  0,000  193,318  0,008  0,000  0,000 
16.02. 0,000  0,000  181,295  0,003  0,000  0,000 
17.02. 0,000  0,000  170,815  0,017  0,000  0,000 
20.02. 0,000  0,000  454,084  0,281  0,000  0,000 
21.02. 0,000  0,000  166,282  0,025  0,000  0,000 
22.02. 0,000  0,000  146,486  0,028  0,000  0,000 
23.02. 0,000  0,000  163,684  0,024  0,000  0,000 
24.02. 0,000  0,000  146,770  0,112  0,000  0,000 
27.02. 0,000  0,000  397,852  0,046  0,000  0,000 
28.02. 0,000  0,000  161,704  0,162  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  215,155  0,048  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  4 303,107  0,952  0,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období