en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2006

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.03. 910  12  0,000 
02.03. 814  0,000 
03.03. 958  16  0,000 
06.03. 2 252  18  0,000 
07.03. 878  14  0,000 
08.03. 903  12  0,000 
09.03. 902  14  0,000 
10.03. 902  10  0,000 
13.03. 2 272  19  0,000 
14.03. 791  14  0,000 
15.03. 1 042  20  0,000 
16.03. 900  10  0,000 
17.03. 886  10  0,000 
20.03. 2 242  22  0,000 
21.03. 908  0,000 
22.03. 877  18  0,000 
23.03. 906  18  0,000 
24.03. 900  16  0,000 
27.03. 2 294  26  0,000 
28.03. 902  12  0,000 
29.03. 892  0,000 
30.03. 897  0,000 
31.03. 904  18  0,000 
Priemer 1 136  14  0,000 
Spolu 26 132  331 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.03. 0,000  0,000  150,436  0,014  0,000  0,000 
02.03. 0,000  0,000  147,908  0,006  0,000  0,000 
03.03. 0,000  0,000  141,993  0,021  0,000  0,000 
06.03. 0,000  0,000  396,174  0,042  0,000  0,000 
07.03. 0,000  0,000  151,343  0,009  0,000  0,000 
08.03. 0,000  0,000  146,094  0,009  0,000  0,000 
09.03. 0,000  0,000  176,971  0,014  0,000  0,000 
10.03. 0,000  0,000  169,291  0,007  0,000  0,000 
13.03. 0,000  0,000  509,179  0,017  0,000  0,000 
14.03. 0,000  0,000  174,726  0,026  0,000  0,000 
15.03. 0,000  0,000  183,289  0,027  0,000  0,000 
16.03. 0,000  0,000  205,640  0,024  0,000  0,000 
17.03. 0,000  0,000  182,441  0,030  0,000  0,000 
20.03. 0,000  0,000  472,734  0,043  0,000  0,000 
21.03. 0,000  0,000  171,080  0,001  0,000  0,000 
22.03. 0,000  0,000  155,689  0,012  0,000  0,000 
23.03. 0,000  0,000  168,868  0,698  0,000  0,000 
24.03. 0,000  0,000  150,617  0,008  0,000  0,000 
27.03. 0,000  0,000  424,597  0,110  0,000  0,000 
28.03. 0,000  0,000  165,304  0,022  0,000  0,000 
29.03. 0,000  0,000  145,398  0,050  0,000  0,000 
30.03. 0,000  0,000  158,190  0,012  0,000  0,000 
31.03. 0,000  0,000  154,903  0,005  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  213,168  0,052  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  4 902,865  1,207  0,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období