en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2006

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.04. 2 313  15  0,000 
04.04. 930  0,000 
05.04. 894  12  0,000 
06.04. 892  16  0,000 
07.04. 895  12  0,000 
10.04. 2 342  26  0,000 
11.04. 928  0,000 
12.04. 922  16  0,000 
13.04. 932  30  0,000 
18.04. 3 627  32  0,000 
19.04. 916  14  0,000 
20.04. 946  0,000 
21.04. 941  10  0,000 
24.04. 2 297  27  0,000 
25.04. 842  16  0,000 
26.04. 934  0,000 
27.04. 906  10  0,000 
28.04. 854  12  0,000 
Priemer 1 295  15  0,000 
Spolu 23 311  278 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.04. 0,000  0,000  438,887  0,050  0,000  0,000 
04.04. 0,000  0,000  165,811  0,009  0,000  0,000 
05.04. 0,000  0,000  145,468  0,003  0,000  0,000 
06.04. 0,000  0,000  162,444  0,018  0,000  0,000 
07.04. 0,000  0,000  160,099  0,025  0,000  0,000 
10.04. 0,000  0,000  512,363  0,074  0,000  0,000 
11.04. 0,000  0,000  208,689  0,015  0,000  0,000 
12.04. 0,000  0,000  213,393  0,323  0,000  0,000 
13.04. 0,000  0,000  268,055  0,061  0,000  0,000 
18.04. 0,000  0,000  736,630  0,090  0,000  0,000 
19.04. 0,000  0,000  192,960  0,118  0,000  0,000 
20.04. 0,000  0,000  183,779  0,049  0,000  0,000 
21.04. 0,000  0,000  171,362  0,040  0,000  0,000 
24.04. 0,000  0,000  451,552  0,097  0,000  0,000 
25.04. 0,000  0,000  121,756  0,029  0,000  0,000 
26.04. 0,000  0,000  120,322  0,043  0,000  0,000 
27.04. 0,000  0,000  118,692  0,022  0,000  0,000 
28.04. 0,000  0,000  120,529  0,010  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  249,600  0,060  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  4 492,791  1,076  0,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období