en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2006

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.05. 2 983  26  0,033 
03.05. 888  20  0,000 
04.05. 880  12  0,000 
05.05. 904  18  0,000 
09.05. 2 996  16  0,000 
10.05. 891  10  0,000 
11.05. 888  12  0,000 
12.05. 902  22  0,000 
15.05. 2 242  28  0,000 
16.05. 888  10  0,000 
17.05. 884  0,000 
18.05. 854  10  0,000 
19.05. 883  0,000 
22.05. 2 248  14  0,000 
23.05. 885  14  0,000 
24.05. 737  0,000 
25.05. 1 010  20  0,000 
26.05. 852  12  0,000 
29.05. 2 226  18  0,000 
30.05. 891  16  0,000 
31.05. 880  12  0,000 
Priemer 1 277  15  0,002 
Spolu 26 812  305 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.05. 0,000  0,000  370,921  0,348  0,009  0,002 
03.05. 0,000  0,000  115,676  0,086  0,000  0,000 
04.05. 0,000  0,000  115,303  0,016  0,000  0,000 
05.05. 0,000  0,000  112,673  0,005  0,000  0,000 
09.05. 0,000  0,000  376,878  0,016  0,000  0,000 
10.05. 0,000  0,000  132,756  0,017  0,000  0,000 
11.05. 0,000  0,000  145,347  0,012  0,000  0,000 
12.05. 0,000  0,000  155,573  0,029  0,000  0,000 
15.05. 0,000  0,000  375,902  0,072  0,000  0,000 
16.05. 0,000  0,000  140,035  0,026  0,000  0,000 
17.05. 0,000  0,000  138,735  0,007  0,000  0,000 
18.05. 0,000  0,000  131,349  0,009  0,000  0,000 
19.05. 0,000  0,000  125,464  0,007  0,000  0,000 
22.05. 0,000  0,000  318,429  0,025  0,000  0,000 
23.05. 0,000  0,000  115,862  0,017  0,000  0,000 
24.05. 0,000  0,000  84,283  0,000  0,000  0,000 
25.05. 0,000  0,000  148,783  0,029  0,000  0,000 
26.05. 0,000  0,000  117,144  0,011  0,000  0,000 
29.05. 0,000  0,000  300,056  0,039  0,000  0,000 
30.05. 0,000  0,000  111,124  0,009  0,000  0,000 
31.05. 0,000  0,000  106,170  0,008  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  178,022  0,038  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  3 738,463  0,788  0,009 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období