en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2006

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.06. 902  12  0,000 
02.06. 892  18  0,000 
05.06. 2 268  16  0,000 
06.06. 894  10  0,000 
07.06. 878  10  0,000 
08.06. 904  0,000 
09.06. 920  18  0,000 
12.06. 2 234  0,000 
13.06. 904  16  0,000 
14.06. 898  0,000 
15.06. 912  12  0,000 
16.06. 886  14  0,000 
19.06. 2 309  20  0,000 
20.06. 899  16  0,000 
21.06. 868  13  0,000 
22.06. 902  14  0,000 
23.06. 876  0,000 
26.06. 2 230  20  0,000 
27.06. 868  14  0,000 
28.06. 901  12  0,000 
29.06. 854  12  0,000 
30.06. 984  18  0,000 
Priemer 1 145  13  0,000 
Spolu 25 183  295 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.06. 0,000  0,000  119,823  0,015  0,000  0,000 
02.06. 0,000  0,000  111,247  0,021  0,000  0,000 
05.06. 0,000  0,000  283,617  0,018  0,000  0,000 
06.06. 0,000  0,000  109,706  0,007  0,000  0,000 
07.06. 0,000  0,000  105,167  0,021  0,000  0,000 
08.06. 0,000  0,000  117,840  0,007  0,000  0,000 
09.06. 0,000  0,000  134,268  0,015  0,000  0,000 
12.06. 0,000  0,000  367,668  0,003  0,000  0,000 
13.06. 0,000  0,000  145,576  0,017  0,000  0,000 
14.06. 0,000  0,000  150,777  0,019  0,000  0,000 
15.06. 0,000  0,000  148,690  0,014  0,000  0,000 
16.06. 0,000  0,000  145,226  0,019  0,000  0,000 
19.06. 0,000  0,000  340,826  0,096  0,000  0,000 
20.06. 0,000  0,000  134,062  0,007  0,000  0,000 
21.06. 0,000  0,000  121,541  0,024  0,000  0,000 
22.06. 0,000  0,000  133,556  0,040  0,000  0,000 
23.06. 0,000  0,000  121,878  0,011  0,000  0,000 
26.06. 0,000  0,000  309,831  0,097  0,000  0,000 
27.06. 0,000  0,000  123,823  0,020  0,000  0,000 
28.06. 0,000  0,000  123,908  0,053  0,000  0,000 
29.06. 0,000  0,000  120,374  0,015  0,000  0,000 
30.06. 0,000  0,000  127,942  0,006  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  163,516  0,025  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  3 597,346  0,545  0,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období