en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2006

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.07. 2 300  14  0,000 
04.07. 874  0,000 
06.07. 1 620  20  0,000 
07.07. 898  0,000 
10.07. 2 310  22  0,043 
11.07. 914  14  0,000 
12.07. 888  0,000 
13.07. 872  10  0,000 
14.07. 890  17  0,000 
17.07. 2 302  25  0,000 
18.07. 897  0,000 
19.07. 885  0,000 
20.07. 756  0,000 
21.07. 1 000  13  0,000 
24.07. 2 028  0,000 
25.07. 990  29  0,000 
26.07. 1 001  10  0,000 
27.07. 889  0,000 
28.07. 884  10  0,000 
31.07. 2 136  16  0,000 
Priemer 1 267  12  0,002 
Spolu 25 334  249 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.07. 0,000  0,000  299,382  0,027  0,000  0,000 
04.07. 0,000  0,000  117,679  0,008  0,000  0,000 
06.07. 0,000  0,000  200,368  0,029  0,000  0,000 
07.07. 0,000  0,000  128,421  0,011  0,000  0,000 
10.07. 0,000  0,000  321,872  0,049  28,983  8,259 
11.07. 0,000  0,000  145,725  0,036  0,000  0,000 
12.07. 0,000  0,000  152,683  0,008  0,000  0,000 
13.07. 0,000  0,000  150,018  0,022  0,000  0,000 
14.07. 0,000  0,000  154,287  0,040  0,000  0,000 
17.07. 0,000  0,000  365,702  0,058  0,000  0,000 
18.07. 0,000  0,000  142,496  0,019  0,000  0,000 
19.07. 0,000  0,000  131,897  0,015  0,000  0,000 
20.07. 0,000  0,000  120,497  0,011  0,000  0,000 
21.07. 0,000  0,000  134,900  0,014  0,000  0,000 
24.07. 0,000  0,000  258,393  0,000  0,000  0,000 
25.07. 0,000  0,000  166,049  0,091  0,000  0,000 
26.07. 0,000  0,000  123,815  0,004  0,000  0,000 
27.07. 0,000  0,000  117,346  0,006  0,000  0,000 
28.07. 0,000  0,000  122,480  0,007  0,000  0,000 
31.07. 0,000  0,000  266,045  0,060  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  181,003  0,026  1,449  0,413 
Spolu 0,000  0,000  3 620,055  0,515  28,983 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období