en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2006

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.08. 1 076  0,000 
02.08. 888  10  0,000 
03.08. 854  0,000 
04.08. 862  13  0,000 
07.08. 2 278  12  0,000 
08.08. 911  14  0,000 
09.08. 868  0,000 
10.08. 914  12  0,000 
11.08. 889  0,000 
14.08. 2 306  18  0,000 
15.08. 890  12  0,000 
16.08. 894  0,000 
17.08. 892  14  0,000 
18.08. 892  0,000 
21.08. 2 310  18  0,000 
22.08. 916  0,000 
23.08. 879  11  0,000 
24.08. 882  14  0,000 
25.08. 872  18  0,000 
28.08. 2 284  13  0,000 
30.08. 1 620  21  0,000 
31.08. 888  14  0,000 
Priemer 1 185  12  0,000 
Spolu 26 065  267 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.08. 0,000  0,000  144,372  0,004  0,000  0,000 
02.08. 0,000  0,000  113,040  0,008  0,000  0,000 
03.08. 0,000  0,000  108,112  0,019  0,000  0,000 
04.08. 0,000  0,000  115,072  0,011  0,000  0,000 
07.08. 0,000  0,000  286,403  0,078  0,000  0,000 
08.08. 0,000  0,000  124,037  0,020  0,000  0,000 
09.08. 0,000  0,000  126,893  0,002  0,000  0,000 
10.08. 0,000  0,000  133,964  0,016  0,000  0,000 
11.08. 0,000  0,000  146,904  0,010  0,000  0,000 
14.08. 0,000  0,000  361,884  0,040  0,000  0,000 
15.08. 0,000  0,000  153,646  0,017  0,000  0,000 
16.08. 0,000  0,000  141,626  0,016  0,000  0,000 
17.08. 0,000  0,000  140,434  0,043  0,000  0,000 
18.08. 0,000  0,000  133,977  0,006  0,000  0,000 
21.08. 0,000  0,000  313,900  0,028  0,000  0,000 
22.08. 0,000  0,000  129,792  0,039  0,000  0,000 
23.08. 0,000  0,000  117,418  0,015  0,000  0,000 
24.08. 0,000  0,000  128,842  0,033  0,000  0,000 
25.08. 0,000  0,000  120,306  0,008  0,000  0,000 
28.08. 0,000  0,000  301,133  0,028  0,000  0,000 
30.08. 0,000  0,000  219,691  0,013  0,000  0,000 
31.08. 0,000  0,000  129,031  0,017  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  167,749  0,021  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  3 690,477  0,471  0,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období