en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2006

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
04.09. 3 094  21  0,000 
05.09. 852  0,000 
06.09. 912  11  0,000 
07.09. 871  0,000 
08.09. 882  10  0,000 
11.09. 2 286  20  0,000 
12.09. 920  10  0,000 
13.09. 884  0,000 
14.09. 884  0,000 
18.09. 3 108  18  0,000 
19.09. 910  0,000 
20.09. 905  0,000 
21.09. 850  12  0,000 
22.09. 888  14  0,000 
25.09. 2 290  14  0,000 
26.09. 908  0,000 
27.09. 896  10  0,000 
28.09. 880  0,000 
29.09. 890  12  0,000 
Priemer 1 269  11  0,000 
Spolu 24 110  212 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
04.09. 0,000  0,000  410,675  0,062  0,000  0,000 
05.09. 0,000  0,000  129,806  0,011  0,000  0,000 
06.09. 0,000  0,000  120,299  0,036  0,000  0,000 
07.09. 0,000  0,000  115,077  0,014  0,000  0,000 
08.09. 0,000  0,000  128,422  0,023  0,000  0,000 
11.09. 0,000  0,000  355,087  0,050  0,000  0,000 
12.09. 0,000  0,000  148,230  0,015  0,000  0,000 
13.09. 0,000  0,000  155,207  0,016  0,000  0,000 
14.09. 0,000  0,000  154,660  0,011  0,000  0,000 
18.09. 0,000  0,000  480,373  0,083  0,000  0,000 
19.09. 0,000  0,000  142,002  0,019  0,000  0,000 
20.09. 0,000  0,000  137,276  0,033  0,000  0,000 
21.09. 0,000  0,000  126,497  0,013  0,000  0,000 
22.09. 0,000  0,000  130,236  0,029  0,000  0,000 
25.09. 0,000  0,000  313,104  0,110  0,000  0,000 
26.09. 0,000  0,000  121,928  0,012  0,000  0,000 
27.09. 0,000  0,000  121,862  0,010  0,000  0,000 
28.09. 0,000  0,000  115,810  0,005  0,000  0,000 
29.09. 0,000  0,000  123,710  0,063  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  185,803  0,032  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  3 530,261  0,615  0,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období