en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2006

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.10. 1 924  0,000 
03.10. 1 341  26  0,000 
04.10. 871  16  0,000 
05.10. 878  10  0,000 
06.10. 888  10  0,000 
09.10. 2 363  20  0,000 
10.10. 902  14  0,000 
11.10. 864  18  0,000 
12.10. 892  0,000 
13.10. 900  14  0,000 
16.10. 2 360  30  0,000 
17.10. 923  14  0,000 
18.10. 906  16  0,000 
19.10. 909  0,000 
20.10. 915  19  0,000 
23.10. 2 152  24  0,000 
24.10. 886  10  0,000 
25.10. 1 132  18  0,000 
26.10. 918  10  0,000 
27.10. 928  0,000 
30.10. 2 367  14  0,000 
31.10. 872  16  0,000 
Priemer 1 231  15  0,000 
Spolu 27 091  320 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.10. 0,000  0,000  240,841  0,001  0,000  0,000 
03.10. 0,000  0,000  181,666  0,032  0,000  0,000 
04.10. 0,000  0,000  107,348  0,031  0,000  0,000 
05.10. 0,000  0,000  118,552  0,038  0,000  0,000 
06.10. 0,000  0,000  121,456  0,027  0,000  0,000 
09.10. 0,000  0,000  335,310  0,076  0,000  0,000 
10.10. 0,000  0,000  136,265  0,073  0,000  0,000 
11.10. 0,000  0,000  144,892  0,031  0,000  0,000 
12.10. 0,000  0,000  146,697  0,011  0,000  0,000 
13.10. 0,000  0,000  156,867  0,027  0,000  0,000 
16.10. 0,000  0,000  400,309  0,078  0,000  0,000 
17.10. 0,000  0,000  147,752  0,027  0,000  0,000 
18.10. 0,000  0,000  139,809  0,037  0,000  0,000 
19.10. 0,000  0,000  135,920  0,029  0,000  0,000 
20.10. 0,000  0,000  136,062  0,032  0,000  0,000 
23.10. 0,000  0,000  338,278  0,134  0,000  0,000 
24.10. 0,000  0,000  124,506  0,007  0,000  0,000 
25.10. 0,000  0,000  124,731  0,031  0,000  0,000 
26.10. 0,000  0,000  120,905  0,030  0,000  0,000 
27.10. 0,000  0,000  126,066  0,004  0,000  0,000 
30.10. 0,000  0,000  317,879  0,052  0,000  0,000 
31.10. 0,000  0,000  127,787  0,016  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  178,632  0,037  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  3 929,898  0,824  0,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období