en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2006

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.11. 1 670  15  0,000 
03.11. 904  0,000 
06.11. 2 380  25  0,000 
07.11. 900  0,000 
08.11. 900  16  0,000 
09.11. 896  12  0,000 
10.11. 858  0,000 
13.11. 2 062  0,000 
14.11. 1 166  24  0,000 
15.11. 912  10  0,000 
16.11. 900  16  0,000 
20.11. 3 174  26  0,000 
21.11. 908  12  0,000 
22.11. 904  16  0,000 
23.11. 866  12  0,000 
24.11. 928  13  0,000 
27.11. 2 370  25  0,000 
28.11. 896  16  0,000 
29.11. 917  12  0,000 
30.11. 852  14  0,000 
Priemer 1 268  14  0,000 
Spolu 25 363  286 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.11. 0,000  0,000  214,334  0,023  0,000  0,000 
03.11. 0,000  0,000  136,068  0,017  0,000  0,000 
06.11. 0,000  0,000  332,077  0,041  0,000  0,000 
07.11. 0,000  0,000  122,584  0,005  0,000  0,000 
08.11. 0,000  0,000  128,004  0,056  0,000  0,000 
09.11. 0,000  0,000  132,087  0,011  0,000  0,000 
10.11. 0,000  0,000  148,664  0,018  0,000  0,000 
13.11. 0,000  0,000  359,056  0,000  0,000  0,000 
14.11. 0,000  0,000  226,984  0,088  0,000  0,000 
15.11. 0,000  0,000  159,066  0,024  0,000  0,000 
16.11. 0,000  0,000  163,463  0,023  0,000  0,000 
20.11. 0,000  0,000  507,567  0,063  0,000  0,000 
21.11. 0,000  0,000  141,740  0,003  0,000  0,000 
22.11. 0,000  0,000  135,652  0,068  0,000  0,000 
23.11. 0,000  0,000  123,299  0,033  0,000  0,000 
24.11. 0,000  0,000  126,674  0,032  0,000  0,000 
27.11. 0,000  0,000  343,315  0,071  0,000  0,000 
28.11. 0,000  0,000  124,554  0,025  0,000  0,000 
29.11. 0,000  0,000  124,554  0,015  0,000  0,000 
30.11. 0,000  0,000  120,882  0,022  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  193,531  0,032  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  3 870,624  0,638  0,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období