en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2006

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.12. 900  10  0,000 
04.12. 2 361  21  0,000 
05.12. 934  12  0,000 
06.12. 899  26  0,000 
07.12. 920  14  0,000 
08.12. 917  12  0,000 
11.12. 2 378  32  0,000 
12.12. 906  16  0,000 
13.12. 909  10  0,000 
14.12. 947  16  0,104 
15.12. 958  12  0,000 
18.12. 2 501  30  0,000 
19.12. 906  16  0,000 
20.12. 824  19  0,000 
21.12. 1 097  20  0,000 
22.12. 950  18  0,000 
27.12. 3 651  24  0,000 
28.12. 824  0,000 
29.12. 958  0,000 
Priemer 1 302  17  0,005 
Spolu 24 740  324 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.12. 0,000  0,000  129,552  0,011  0,000  0,000 
04.12. 0,000  0,000  305,649  0,059  0,000  0,000 
05.12. 0,000  0,000  117,918  0,024  0,000  0,000 
06.12. 0,000  0,000  124,020  0,057  0,000  0,000 
07.12. 0,000  0,000  125,918  0,018  0,000  0,000 
08.12. 0,000  0,000  128,325  0,023  0,000  0,000 
11.12. 0,000  0,000  405,767  0,101  0,000  0,000 
12.12. 0,000  0,000  148,995  0,019  0,000  0,000 
13.12. 0,000  0,000  157,005  0,019  0,000  0,000 
14.12. 0,000  0,000  171,433  0,031  1,000  0,580 
15.12. 0,000  0,000  172,582  0,020  0,000  0,000 
18.12. 0,000  0,000  485,825  0,132  0,000  0,000 
19.12. 0,000  0,000  171,801  0,039  0,000  0,000 
20.12. 0,000  0,000  169,292  0,089  0,000  0,000 
21.12. 0,000  0,000  195,135  0,093  0,000  0,000 
22.12. 0,000  0,000  196,282  0,038  0,000  0,000 
27.12. 0,000  0,000  464,586  0,072  0,000  0,000 
28.12. 0,000  0,000  101,616  0,007  0,000  0,000 
29.12. 0,000  0,000  109,996  0,010  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  204,300  0,045  0,053  0,031 
Spolu 0,000  0,000  3 881,697  0,862  1,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období