en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2007

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.01. 2 952  27  0,000 
03.01. 877  14  0,000 
04.01. 898  12  0,110 
05.01. 887  0,000 
08.01. 2 322  12  0,043 
09.01. 909  25  0,000 
10.01. 791  14  0,000 
11.01. 752  0,000 
12.01. 1 046  22  0,000 
15.01. 2 378  16  0,000 
16.01. 892  12  0,000 
17.01. 884  16  0,000 
18.01. 880  10  0,000 
19.01. 900  22  0,000 
22.01. 2 372  14  0,000 
23.01. 902  12  0,000 
24.01. 900  12  0,000 
25.01. 864  12  0,000 
26.01. 875  10  0,000 
29.01. 2 349  26  0,000 
30.01. 880  14  0,000 
31.01. 912  12  0,000 
Priemer 1 246  14  0,007 
Spolu 27 422  318 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.01. 0,000  0,000  292,961  0,042  0,000  0,000 
03.01. 0,000  0,000  89,492  0,021  0,000  0,000 
04.01. 0,000  0,000  88,625  0,010  1,000  1,116 
05.01. 0,000  0,000  97,545  0,009  0,000  0,000 
08.01. 0,000  0,000  238,828  0,038  43,765  15,485 
09.01. 0,000  0,000  101,521  0,068  0,000  0,000 
10.01. 0,000  0,000  106,232  0,056  0,000  0,000 
11.01. 0,000  0,000  94,668  0,000  0,000  0,000 
12.01. 0,000  0,000  165,631  0,033  0,000  0,000 
15.01. 0,000  0,000  325,226  0,016  0,000  0,000 
16.01. 0,000  0,000  122,799  0,026  0,000  0,000 
17.01. 0,000  0,000  125,403  0,040  0,000  0,000 
18.01. 0,000  0,000  118,097  0,009  0,000  0,000 
19.01. 0,000  0,000  109,942  0,012  0,000  0,000 
22.01. 0,000  0,000  287,518  0,024  0,000  0,000 
23.01. 0,000  0,000  109,797  0,023  0,000  0,000 
24.01. 0,000  0,000  102,044  0,014  0,000  0,000 
25.01. 0,000  0,000  98,561  0,006  0,000  0,000 
26.01. 0,000  0,000  100,802  0,051  0,000  0,000 
29.01. 0,000  0,000  273,209  0,050  0,000  0,000 
30.01. 0,000  0,000  101,577  0,019  0,000  0,000 
31.01. 0,000  0,000  98,724  0,040  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  147,691  0,028  2,035  0,755 
Spolu 0,000  0,000  3 249,202  0,607  44,765 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období