en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2007

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.02. 892  20  0,000 
02.02. 896  14  0,000 
05.02. 2 368  20  0,000 
06.02. 910  16  0,000 
07.02. 893  17  0,000 
08.02. 892  22  0,000 
09.02. 889  10  0,000 
12.02. 2 456  20  0,000 
13.02. 916  0,000 
14.02. 940  16  0,000 
15.02. 944  18  0,000 
16.02. 882  20  0,000 
19.02. 2 372  25  0,000 
20.02. 958  22  0,000 
21.02. 884  14  0,000 
22.02. 842  0,000 
23.02. 917  20  0,000 
26.02. 2 400  26  0,000 
27.02. 910  0,000 
28.02. 925  14  0,000 
Priemer 1 204  17  0,000 
Spolu 24 086  338 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.02. 0,000  0,000  113,080  0,012  0,000  0,000 
02.02. 0,000  0,000  100,926  0,032  0,000  0,000 
05.02. 0,000  0,000  263,481  0,105  0,000  0,000 
06.02. 0,000  0,000  101,524  0,006  0,000  0,000 
07.02. 0,000  0,000  95,633  0,069  0,000  0,000 
08.02. 0,000  0,000  110,415  0,035  0,000  0,000 
09.02. 0,000  0,000  111,715  0,003  0,000  0,000 
12.02. 0,000  0,000  324,013  0,031  0,000  0,000 
13.02. 0,000  0,000  125,285  0,005  0,000  0,000 
14.02. 0,000  0,000  125,451  0,028  0,000  0,000 
15.02. 0,000  0,000  137,632  0,018  0,000  0,000 
16.02. 0,000  0,000  126,943  0,036  0,000  0,000 
19.02. 0,000  0,000  312,257  0,047  0,000  0,000 
20.02. 0,000  0,000  115,403  0,023  0,000  0,000 
21.02. 0,000  0,000  112,233  0,021  0,000  0,000 
22.02. 0,000  0,000  104,481  0,003  0,000  0,000 
23.02. 0,000  0,000  116,027  0,053  0,000  0,000 
26.02. 0,000  0,000  280,300  0,052  0,000  0,000 
27.02. 0,000  0,000  107,178  0,007  0,000  0,000 
28.02. 0,000  0,000  109,375  0,018  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  149,668  0,030  0,000  0,000 
Spolu 0,000  0,000  2 993,352  0,604  0,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období