en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2007

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.03. 972  12  0,102 
02.03. 906  0,000 
05.03. 2 404  20  0,000 
06.03. 921  16  0,000 
07.03. 943  16  0,000 
08.03. 918  12  0,000 
09.03. 984  0,000 
12.03. 2 382  20  0,000 
13.03. 930  0,000 
14.03. 982  16  0,000 
15.03. 956  22  0,000 
16.03. 932  22  0,000 
19.03. 2 488  28  0,000 
20.03. 944  13  0,000 
21.03. 946  14  0,000 
22.03. 924  10  0,000 
23.03. 952  18  0,000 
26.03. 2 460  28  12  0,480 
27.03. 930  14  0,000 
28.03. 882  14  0,000 
29.03. 856  14  0,000 
30.03. 906  18  12  1,282 
Priemer 1 205  16  0,085 
Spolu 26 518  349  25 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.03. 0,000  0,000  104,528  0,019  0,125  0,119 
02.03. 0,000  0,000  108,409  0,012  0,000  0,000 
05.03. 0,000  0,000  273,138  0,046  0,000  0,000 
06.03. 0,000  0,000  106,377  0,032  0,000  0,000 
07.03. 0,000  0,000  109,909  0,030  0,000  0,000 
08.03. 0,000  0,000  111,235  0,018  0,000  0,000 
09.03. 0,000  0,000  130,268  0,003  0,000  0,000 
12.03. 0,000  0,000  347,472  0,019  0,000  0,000 
13.03. 0,000  0,000  139,758  0,012  0,000  0,000 
14.03. 0,000  0,000  139,162  0,030  0,000  0,000 
15.03. 0,000  0,000  145,113  0,023  0,000  0,000 
16.03. 0,000  0,000  143,083  0,047  0,000  0,000 
19.03. 0,000  0,000  350,636  0,029  0,000  0,000 
20.03. 0,000  0,000  122,464  0,020  0,000  0,000 
21.03. 0,000  0,000  110,953  0,007  0,000  0,000 
22.03. 0,000  0,000  117,178  0,010  0,000  0,000 
23.03. 0,000  0,000  112,239  0,004  0,000  0,000 
26.03. 0,000  0,000  303,849  0,056  0,002  0,001 
27.03. 0,000  0,000  111,782  0,005  0,000  0,000 
28.03. 0,000  0,000  94,249  0,021  0,000  0,000 
29.03. 0,000  0,000  92,960  0,044  0,000  0,000 
30.03. 0,000  0,000  98,900  0,030  0,032  0,032 
Priemer 0,000  0,000  153,348  0,024  0,007  0,007 
Spolu 0,000  0,000  3 373,662  0,517  0,159 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období