en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2007

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.04. 2 378  24  16  0,662 
03.04. 806  0,735 
04.04. 802  0,980 
05.04. 778  11  0,000 
10.04. 3 208  20  0,247 
11.04. 754  0,525 
12.04. 721  10  1,357 
13.04. 762  10  0,771 
16.04. 2 127  12  10  0,465 
17.04. 782  0,754 
18.04. 799  0,737 
19.04. 799  0,740 
20.04. 799  0,984 
23.04. 2 090  12  0,379 
24.04. 780  0,508 
25.04. 782  1,008 
26.04. 826  0,955 
27.04. 792  0,744 
30.04. 2 111  18  10  0,468 
Priemer 1 205  0,685 
Spolu 22 896  176  138 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.04. 0,000  0,000  249,168  0,033  0,052  0,021 
03.04. 0,000  0,000  91,280  0,006  0,006  0,007 
04.04. 0,000  0,000  79,309  0,020  0,014  0,017 
05.04. 0,000  0,000  86,044  0,020  0,000  0,000 
10.04. 0,000  0,000  300,488  0,032  0,040  0,013 
11.04. 0,000  0,000  75,596  0,019  0,012  0,015 
12.04. 0,000  0,000  75,689  0,001  0,015  0,020 
13.04. 0,000  0,000  81,769  0,005  0,004  0,005 
16.04. 0,000  0,000  204,968  0,011  0,068  0,033 
17.04. 0,000  0,000  80,154  0,014  0,025  0,032 
18.04. 0,000  0,000  76,817  0,017  0,027  0,036 
19.04. 0,000  0,000  70,668  0,004  0,017  0,024 
20.04. 0,000  0,000  73,698  0,017  0,020  0,027 
23.04. 0,000  0,000  174,556  0,021  0,116  0,066 
24.04. 0,000  0,000  65,053  0,006  0,003  0,005 
25.04. 0,000  0,000  68,770  0,002  0,011  0,017 
26.04. 0,000  0,000  69,723  0,007  0,011  0,016 
27.04. 0,000  0,000  65,695  0,005  0,012  0,018 
30.04. 0,000  0,000  175,127  0,047  0,023  0,013 
Priemer 0,000  0,000  113,925  0,015  0,025  0,020 
Spolu 0,000  0,000  2 164,572  0,287  0,476 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období