en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2007

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.05. 1 500  0,528 
03.05. 782  10  0,752 
04.05. 812  0,730 
07.05. 2 132  10  0,372 
09.05. 1 475  12  0,804 
10.05. 787  0,749 
11.05. 841  0,940 
14.05. 2 140  16  0,278 
15.05. 780  1,005 
16.05. 778  0,759 
17.05. 810  0,487 
18.05. 828  0,713 
21.05. 2 144  11  10  0,462 
22.05. 794  0,496 
23.05. 786  0,504 
24.05. 774  1,013 
25.05. 758  0,777 
28.05. 2 113  14  12  0,561 
29.05. 764  18  0,509 
30.05. 762  1,028 
31.05. 782  28  0,978 
Priemer 1 112  10  0,688 
Spolu 23 342  201  148 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.05. 0,000  0,000  119,415  0,021  0,033  0,028 
03.05. 0,000  0,000  62,400  0,031  0,009  0,015 
04.05. 0,000  0,000  65,689  0,003  0,018  0,027 
07.05. 0,000  0,000  164,292  0,022  0,014  0,009 
09.05. 0,000  0,000  123,938  0,007  0,041  0,033 
10.05. 0,000  0,000  66,941  0,008  0,008  0,011 
11.05. 0,000  0,000  82,637  0,001  0,025  0,030 
14.05. 0,000  0,000  203,560  0,027  0,037  0,018 
15.05. 0,000  0,000  81,675  0,012  0,011  0,013 
16.05. 0,000  0,000  78,740  0,018  0,006  0,007 
17.05. 0,000  0,000  81,159  0,022  0,014  0,017 
18.05. 0,000  0,000  76,864  0,007  0,010  0,013 
21.05. 0,000  0,000  181,399  0,025  0,034  0,019 
22.05. 0,000  0,000  71,065  0,011  0,004  0,006 
23.05. 0,000  0,000  65,407  0,010  0,006  0,009 
24.05. 0,000  0,000  71,932  0,009  0,019  0,027 
25.05. 0,000  0,000  72,029  0,013  0,008  0,011 
28.05. 0,000  0,000  168,062  0,020  0,078  0,046 
29.05. 0,000  0,000  69,142  0,021  0,001  0,001 
30.05. 0,000  0,000  65,967  0,028  0,012  0,017 
31.05. 0,000  0,000  62,745  0,144  0,031  0,049 
Priemer 0,000  0,000  96,908  0,022  0,020  0,019 
Spolu 0,000  0,000  2 035,058  0,460  0,419 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období