en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2007

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.06. 744  10  1,050 
04.06. 2 008  10  0,395 
05.06. 763  0,775 
06.06. 779  0,757 
07.06. 736  12  1,058 
08.06. 749  10  1,304 
11.06. 1 990  0,100 
12.06. 731  10  12  1,594 
13.06. 718  12  1,626 
14.06. 724  0,815 
15.06. 742  10  0,792 
18.06. 2 017  14  10  0,490 
19.06. 745  1,051 
20.06. 779  14  0,999 
21.06. 743  0,795 
22.06. 764  1,028 
25.06. 2 053  20  0,384 
26.06. 748  1,050 
27.06. 752  0,524 
28.06. 774  0,765 
29.06. 768  10  1,276 
Priemer 992  0,887 
Spolu 20 827  184  160 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.06. 0,000  0,000  71,217  0,031  0,013  0,018 
04.06. 0,000  0,000  161,029  0,021  0,014  0,009 
05.06. 0,000  0,000  64,168  0,017  0,039  0,060 
06.06. 0,000  0,000  65,055  0,024  0,005  0,007 
07.06. 0,000  0,000  65,136  0,014  0,018  0,028 
08.06. 0,000  0,000  75,034  0,008  0,009  0,013 
11.06. 0,000  0,000  188,601  0,010  0,000  0,000 
12.06. 0,000  0,000  81,531  0,004  0,010  0,013 
13.06. 0,000  0,000  79,694  0,008  0,015  0,019 
14.06. 0,000  0,000  87,895  0,016  0,023  0,026 
15.06. 0,000  0,000  81,709  0,031  0,010  0,013 
18.06. 0,000  0,000  201,081  0,040  0,050  0,025 
19.06. 0,000  0,000  74,896  0,025  0,053  0,071 
20.06. 0,000  0,000  77,007  0,047  0,016  0,021 
21.06. 0,000  0,000  70,519  0,028  0,004  0,005 
22.06. 0,000  0,000  71,792  0,009  0,045  0,062 
25.06. 0,000  0,000  172,624  0,063  0,077  0,044 
26.06. 0,000  0,000  71,614  0,003  0,014  0,019 
27.06. 0,000  0,000  71,124  0,000  0,006  0,008 
28.06. 0,000  0,000  69,913  0,016  0,004  0,006 
29.06. 0,000  0,000  74,867  0,002  0,020  0,027 
Priemer 0,000  0,000  94,119  0,020  0,021  0,024 
Spolu 0,000  0,000  1 976,506  0,417  0,445 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období