en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2007

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.07. 2 078  10  10  0,477 
03.07. 764  1,026 
04.07. 751  18  2,323 
06.07. 1 411  17  1,187 
09.07. 1 680  12  12  0,704 
10.07. 769  15  1,904 
11.07. 753  12  1,552 
12.07. 754  21  2,696 
13.07. 760  18  2,302 
16.07. 2 071  17  31  1,463 
17.07. 750  22  2,821 
18.07. 750  18  2,326 
19.07. 801  10  15  1,816 
20.07. 791  16  23  2,771 
23.07. 1 810  15  0,822 
24.07. 992  12  16  1,569 
25.07. 770  22  2,757 
26.07. 778  15  1,887 
27.07. 764  0,901 
30.07. 2 095  12  13  0,613 
31.07. 768  23  2,893 
Priemer 1 089  17  1,753 
Spolu 22 860  159  351 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.07. 0,000  0,000  175,704  0,016  0,035  0,020 
03.07. 0,000  0,000  70,485  0,010  1,453  2,019 
04.07. 0,000  0,000  67,409  0,016  534,748  88,803 
06.07. 0,000  0,000  121,791  0,012  2,721  2,185 
09.07. 0,000  0,000  169,311  0,039  0,163  0,096 
10.07. 0,000  0,000  76,154  0,009  42,031  35,561 
11.07. 0,000  0,000  82,168  0,003  614,111  88,199 
12.07. 0,000  0,000  77,793  0,001  664,578  89,521 
13.07. 0,000  0,000  87,537  0,003  0,636  0,722 
16.07. 0,000  0,000  203,351  0,014  3 238,716  94,092 
17.07. 0,000  0,000  80,967  0,010  2 753,287  97,143 
18.07. 0,000  0,000  75,270  0,004  308,982  80,410 
19.07. 0,000  0,000  74,104  0,021  628,809  89,455 
20.07. 0,000  0,000  72,189  0,069  474,134  86,775 
23.07. 0,000  0,000  138,468  0,000  0,617  0,443 
24.07. 0,000  0,000  121,068  0,031  516,799  81,016 
25.07. 0,000  0,000  71,882  0,012  473,810  86,825 
26.07. 0,000  0,000  68,672  0,021  0,630  0,909 
27.07. 0,000  0,000  73,397  0,012  0,070  0,095 
30.07. 0,000  0,000  164,632  0,027  246,249  59,928 
31.07. 0,000  0,000  70,824  0,006  343,862  82,920 
Priemer 0,000  0,000  102,056  0,016  516,497  50,816 
Spolu 0,000  0,000  2 143,176  0,336  10 846,441 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období