en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2007

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.08. 771  10  1,139 
02.08. 766  1,031 
03.08. 815  12  19  2,246 
06.08. 2 086  10  22  1,039 
07.08. 780  11  1,391 
08.08. 788  10  16  1,966 
09.08. 822  19  2,254 
10.08. 770  13  1,648 
13.08. 2 098  10  27  1,265 
14.08. 770  15  1,901 
15.08. 781  14  1,752 
16.08. 782  10  1,253 
17.08. 780  10  19  2,349 
20.08. 2 175  10  22  0,997 
21.08. 802  14  24  2,857 
22.08. 832  10  33  3,771 
23.08. 815  22  2,610 
24.08. 802  12  25  2,980 
27.08. 2 169  10  29  1,313 
28.08. 814  10  10  1,199 
30.08. 1 502  25  1,629 
31.08. 802  13  1,583 
Priemer 1 069  18  1,826 
Spolu 23 522  172  405 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.08. 0,000  0,000  71,288  0,009  0,348  0,485 
02.08. 0,000  0,000  64,804  0,001  3,448  5,051 
03.08. 0,000  0,000  69,152  0,027  29,604  29,969 
06.08. 0,000  0,000  156,546  0,009  1,281  0,812 
07.08. 0,000  0,000  70,399  0,000  21,783  23,630 
08.08. 0,000  0,000  69,652  0,013  2,533  3,509 
09.08. 0,000  0,000  73,673  0,001  251,936  77,374 
10.08. 0,000  0,000  79,761  0,012  0,286  0,357 
13.08. 0,000  0,000  202,188  0,026  55,136  21,425 
14.08. 0,000  0,000  85,733  0,011  345,007  80,094 
15.08. 0,000  0,000  82,487  0,023  0,307  0,371 
16.08. 0,000  0,000  84,069  0,001  7,250  7,939 
17.08. 0,000  0,000  81,166  0,024  206,611  71,790 
20.08. 0,000  0,000  191,786  0,045  2,903  1,491 
21.08. 0,000  0,000  75,267  0,044  374,263  83,248 
22.08. 0,000  0,000  75,746  0,005  564,395  88,167 
23.08. 0,000  0,000  70,088  0,005  107,675  60,570 
24.08. 0,000  0,000  67,179  0,023  653,787  90,679 
27.08. 0,000  0,000  173,152  0,019  328,133  65,456 
28.08. 0,000  0,000  71,185  0,015  1,691  2,320 
30.08. 0,000  0,000  120,911  0,008  145,930  54,686 
31.08. 0,000  0,000  71,447  0,003  0,869  1,201 
Priemer 0,000  0,000  95,804  0,015  141,144  35,028 
Spolu 0,000  0,000  2 107,679  0,324  3 105,176 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období