en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2007

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.09. 2 192  12  29  1,299 
04.09. 812  18  2,153 
05.09. 831  33  3,793 
06.09. 755  33  4,156 
07.09. 746  10  19  2,452 
10.09. 1 800  32  1,747 
11.09. 1 044  14  10  0,936 
12.09. 991  16  1,576 
13.09. 791  12  1,480 
14.09. 808  12  14  1,679 
17.09. 2 204  16  26  1,158 
18.09. 822  10  13  1,538 
19.09. 828  15  1,771 
20.09. 840  10  17  1,961 
21.09. 823  12  1,423 
24.09. 2 250  10  29  1,267 
25.09. 830  20  2,342 
26.09. 829  10  1,181 
27.09. 815  16  1,907 
28.09. 842  17  1,961 
Priemer 1 093  20  1,889 
Spolu 21 853  168  391 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.09. 0,000  0,000  174,450  0,031  0,462  0,264 
04.09. 0,000  0,000  73,463  0,263  2,314  3,043 
05.09. 0,000  0,000  65,050  0,024  1 486,724  95,807 
06.09. 0,000  0,000  72,302  0,003  3 731,902  98,099 
07.09. 0,000  0,000  61,966  0,008  8,884  12,538 
10.09. 0,000  0,000  155,714  0,000  102,601  39,719 
11.09. 0,000  0,000  138,626  0,083  0,128  0,092 
12.09. 0,000  0,000  85,770  0,021  501,996  85,404 
13.09. 0,000  0,000  85,481  0,016  19,034  18,209 
14.09. 0,000  0,000  88,661  0,014  1,959  2,161 
17.09. 0,000  0,000  214,759  0,044  108,406  33,540 
18.09. 0,000  0,000  81,717  0,023  1,226  1,477 
19.09. 0,000  0,000  75,196  0,006  22,844  23,300 
20.09. 0,000  0,000  81,648  0,028  21,301  20,685 
21.09. 0,000  0,000  76,005  0,011  215,663  73,939 
24.09. 0,000  0,000  189,107  0,016  58,175  23,524 
25.09. 0,000  0,000  73,668  0,004  32,543  30,639 
26.09. 0,000  0,000  68,098  0,010  0,422  0,616 
27.09. 0,000  0,000  73,673  0,067  1,466  1,949 
28.09. 0,000  0,000  67,284  0,006  2,696  3,853 
Priemer 0,000  0,000  100,132  0,034  316,037  28,443 
Spolu 0,000  0,000  2 002,638  0,678  6 320,746 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období