en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2007

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.10. 2 252  18  42  1,817 
02.10. 804  22  2,638 
03.10. 826  17  1,998 
04.10. 837  15  1,748 
05.10. 836  10  16  1,856 
08.10. 2 224  12  39  1,714 
09.10. 797  18  2,187 
10.10. 813  14  11  1,313 
11.10. 806  29  3,465 
12.10. 810  17  2,041 
15.10. 2 114  18  43  1,977 
16.10. 797  20  2,436 
17.10. 801  29  3,461 
18.10. 830  58  6,502 
19.10. 814  31  3,634 
22.10. 2 176  12  74  3,271 
23.10. 788  19  2,337 
24.10. 658  16  2,367 
25.10. 987  20  0,690 
26.10. 859  19  2,144 
29.10. 2 159  14  32  1,451 
30.10. 786  47  5,589 
31.10. 778  32  3,941 
Priemer 1 111  28  2,634 
Spolu 25 552  206  653 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.10. 0,000  0,000  189,654  0,036  173,761  47,809 
02.10. 0,000  0,000  71,755  0,015  0,434  0,601 
03.10. 0,000  0,000  63,326  0,014  849,181  93,059 
04.10. 0,000  0,000  71,824  0,010  27,132  27,415 
05.10. 0,000  0,000  68,327  0,017  139,305  67,087 
08.10. 0,000  0,000  190,259  0,011  363,080  65,615 
09.10. 0,000  0,000  74,491  0,014  1,313  1,732 
10.10. 0,000  0,000  74,622  0,036  2,630  3,403 
11.10. 0,000  0,000  86,183  0,006  21,454  19,930 
12.10. 0,000  0,000  83,070  0,007  1,757  2,071 
15.10. 0,000  0,000  235,529  0,054  27,317  10,391 
16.10. 0,000  0,000  86,180  0,002  71,051  45,188 
17.10. 0,000  0,000  84,949  0,011  92,691  52,176 
18.10. 0,000  0,000  84,213  0,001  1 380,718  94,251 
19.10. 0,000  0,000  77,468  0,008  28,724  27,047 
22.10. 0,000  0,000  210,613  0,040  4 176,004  95,198 
23.10. 0,000  0,000  76,401  0,007  0,658  0,854 
24.10. 0,000  0,000  53,140  0,000  56,916  51,716 
25.10. 0,000  0,000  91,601  0,010  0,100  0,109 
26.10. 0,000  0,000  71,007  0,017  1 074,807  93,802 
29.10. 0,000  0,000  192,930  0,041  0,866  0,447 
30.10. 0,000  0,000  74,132  0,025  1,360  1,801 
31.10. 0,000  0,000  70,693  0,007  2 691,778  97,441 
Priemer 0,000  0,000  103,581  0,017  486,219  39,093 
Spolu 0,000  0,000  2 382,367  0,389  11 183,037 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období