en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2007

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.11. 1 499  50  3,211 
05.11. 2 154  16  51  2,296 
06.11. 788  14  1,728 
07.11. 813  18  2,156 
08.11. 804  10  22  2,632 
09.11. 804  19  2,297 
12.11. 2 215  10  35  1,549 
13.11. 818  14  14  1,655 
14.11. 772  15  1,892 
15.11. 840  22  2,529 
16.11. 822  23  2,703 
19.11. 2 147  12  28  1,280 
20.11. 838  12  22  2,523 
21.11. 803  10  26  3,099 
22.11. 828  21  2,456 
23.11. 835  10  24  2,762 
26.11. 2 236  14  33  1,445 
27.11. 830  10  21  2,439 
28.11. 832  14  1,643 
29.11. 802  24  2,878 
30.11. 824  10  24  2,797 
Priemer 1 110  25  2,284 
Spolu 23 304  192  520 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.11. 0,000  0,000  130,532  0,012  738,232  84,974 
05.11. 0,000  0,000  178,937  0,031  298,742  62,536 
06.11. 0,000  0,000  72,116  0,007  0,705  0,967 
07.11. 0,000  0,000  69,261  0,001  517,138  88,189 
08.11. 0,000  0,000  78,260  0,014  2,001  2,492 
09.11. 0,000  0,000  80,358  0,004  387,664  82,830 
12.11. 0,000  0,000  231,590  0,079  369,298  61,451 
13.11. 0,000  0,000  89,852  0,033  24,308  21,287 
14.11. 0,000  0,000  88,420  0,026  7,090  7,421 
15.11. 0,000  0,000  92,612  0,031  73,513  44,243 
16.11. 0,000  0,000  92,207  0,012  53,325  36,638 
19.11. 0,000  0,000  232,391  0,042  343,948  59,674 
20.11. 0,000  0,000  87,106  0,010  114,201  56,727 
21.11. 0,000  0,000  80,406  0,016  8,010  9,058 
22.11. 0,000  0,000  84,417  0,004  44,188  34,358 
23.11. 0,000  0,000  79,431  0,012  1 818,061  95,813 
26.11. 0,000  0,000  212,653  0,051  27 803,818  99,241 
27.11. 0,000  0,000  77,487  0,023  2,421  3,029 
28.11. 0,000  0,000  74,470  0,041  10 271,498  99,280 
29.11. 0,000  0,000  84,211  0,020  199,406  70,303 
30.11. 0,000  0,000  79,949  0,014  2 380,296  96,750 
Priemer 0,000  0,000  109,365  0,023  2 164,660  53,203 
Spolu 0,000  0,000  2 296,666  0,483  45 457,863 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období