en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2007

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.12. 2 310  12  41  1,735 
04.12. 868  20  2,232 
05.12. 862  23  2,587 
06.12. 882  10  13  1,436 
07.12. 866  33  3,646 
10.12. 2 442  10  23  0,929 
11.12. 873  21  2,333 
12.12. 870  10  15  1,676 
13.12. 862  10  16  1,802 
14.12. 880  18  1,987 
17.12. 2 384  13  36  1,480 
18.12. 928  14  21  2,181 
19.12. 865  14  31  3,407 
20.12. 904  10  1,083 
21.12. 378  14  33  7,765 
27.12. 4 337  10  32  0,731 
28.12. 1 029  0,000 
31.12. 2 296  10  30  1,284 
Priemer 1 380  10  23  2,127 
Spolu 24 836  174  416 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.12. 0,000  0,000  217,884  0,123  159,950  42,320 
04.12. 0,000  0,000  78,627  0,021  41,104  34,324 
05.12. 0,000  0,000  76,492  0,020  9 159,522  99,172 
06.12. 0,000  0,000  87,323  0,007  44,670  33,841 
07.12. 0,000  0,000  82,014  0,025  670,890  89,104 
10.12. 0,000  0,000  251,017  0,070  1,309  0,519 
11.12. 0,000  0,000  96,745  0,003  187,017  65,906 
12.12. 0,000  0,000  102,308  0,039  52,074  33,722 
13.12. 0,000  0,000  115,269  0,019  0,530  0,457 
14.12. 0,000  0,000  110,706  0,011  1,433  1,278 
17.12. 0,000  0,000  314,722  0,025  654,507  67,527 
18.12. 0,000  0,000  116,926  0,030  550,721  82,483 
19.12. 0,000  0,000  119,956  0,011  2 583,422  95,562 
20.12. 0,000  0,000  127,394  0,019  10,493  7,609 
21.12. 0,000  0,000  66,347  0,022  11 724,522  99,437 
27.12. 0,000  0,000  367,640  0,023  0,051  0,014 
28.12. 0,000  0,000  107,678  0,216  0,000  0,000 
31.12. 0,000  0,000  189,521  0,027  0,058  0,031 
Priemer 0,000  0,000  146,032  0,040  1 435,682  41,850 
Spolu 0,000  0,000  2 628,569  0,711  25 842,273 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období