en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2008

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.01. 1 390  0,000 
03.01. 844  10  1,166 
04.01. 898  14  0,870 
07.01. 2 524  34  32  1,236 
08.01. 880  20  2,203 
09.01. 872  10  15  1,672 
10.01. 870  25  2,769 
11.01. 878  17  1,891 
14.01. 2 290  16  48  2,039 
15.01. 894  10  1,101 
16.01. 868  24  2,667 
17.01. 867  12  21  2,333 
18.01. 911  14  1,501 
21.01. 2 385  10  38  1,562 
22.01. 924  10  12  1,268 
23.01. 874  19  2,109 
24.01. 872  10  1,124 
25.01. 886  18  1,978 
28.01. 2 418  17  43  1,735 
29.01. 882  10  10  1,109 
30.01. 881  17  1,876 
31.01. 882  17  1,883 
Priemer 1 181  10  19  1,640 
Spolu 25 990  215  428 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.01. 0,000  0,000  65,687  0,007  0,000  0,000 
03.01. 0,000  0,000  61,565  0,004  0,044  0,071 
04.01. 0,000  0,000  60,663  0,015  0,008  0,014 
07.01. 0,000  0,000  236,460  0,142  0,646  0,272 
08.01. 0,000  0,000  65,886  0,016  34,920  34,635 
09.01. 0,000  0,000  67,742  0,013  17 625,690  99,617 
10.01. 0,000  0,000  74,734  0,010  925,219  92,525 
11.01. 0,000  0,000  86,545  0,011  2,137  2,409 
14.01. 0,000  0,000  222,860  0,030  119,563  34,914 
15.01. 0,000  0,000  87,717  0,005  125,116  58,785 
16.01. 0,000  0,000  84,763  0,015  325,071  79,315 
17.01. 0,000  0,000  85,003  0,025  1 197,821  93,372 
18.01. 0,000  0,000  81,878  0,006  91,715  52,831 
21.01. 0,000  0,000  198,278  0,025  0,608  0,306 
22.01. 0,000  0,000  77,406  0,032  0,131  0,168 
23.01. 0,000  0,000  74,810  0,003  865,471  92,044 
24.01. 0,000  0,000  72,264  0,042  41,097  36,240 
25.01. 0,000  0,000  76,178  0,022  111,151  59,328 
28.01. 0,000  0,000  182,529  0,042  0,133  0,073 
29.01. 0,000  0,000  72,433  0,022  0,008  0,011 
30.01. 0,000  0,000  72,688  0,024  2 629,472  97,309 
31.01. 0,000  0,000  71,285  0,008  54,037  43,116 
Priemer 0,000  0,000  99,062  0,024  1 097,730  39,880 
Spolu 0,000  0,000  2 179,374  0,519  24 150,058 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období