en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2008

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.02. 905  16  1,730 
04.02. 2 370  35  1,450 
05.02. 890  12  19  2,063 
06.02. 899  10  17  1,836 
07.02. 844  12  24  2,727 
08.02. 888  12  15  1,639 
11.02. 2 389  32  1,319 
12.02. 895  37  3,936 
13.02. 889  10  22  2,389 
14.02. 893  16  1,745 
15.02. 888  13  1,436 
18.02. 2 406  36  1,469 
19.02. 892  11  22  2,378 
20.02. 865  18  2,025 
21.02. 846  23  2,635 
22.02. 840  12  16  1,843 
25.02. 2 305  18  30  1,275 
26.02. 852  13  1,493 
27.02. 906  20  2,141 
28.02. 895  12  18  1,946 
29.02. 920  22  2,321 
Priemer 1 166  22  1,990 
Spolu 24 477  185  464 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.02. 0,000  0,000  80,610  0,004  4,213  4,966 
04.02. 0,000  0,000  179,562  0,045  223,273  55,419 
05.02. 0,000  0,000  68,434  0,006  327,501  82,715 
06.02. 0,000  0,000  71,671  0,022  739,667  91,164 
07.02. 0,000  0,000  68,268  0,047  342,886  83,386 
08.02. 0,000  0,000  77,795  0,030  66,856  46,209 
11.02. 0,000  0,000  215,025  0,023  506,988  70,216 
12.02. 0,000  0,000  85,024  0,007  1 149,723  93,114 
13.02. 0,000  0,000  84,349  0,009  96,906  53,461 
14.02. 0,000  0,000  85,686  0,029  103,482  54,695 
15.02. 0,000  0,000  91,375  0,001  0,251  0,274 
18.02. 0,000  0,000  222,904  0,033  671,694  75,081 
19.02. 0,000  0,000  78,896  0,022  207,538  72,450 
20.02. 0,000  0,000  82,695  0,003  1 001,956  92,376 
21.02. 0,000  0,000  76,667  0,024  274,752  78,178 
22.02. 0,000  0,000  78,873  0,021  105,764  57,275 
25.02. 0,000  0,000  196,458  0,037  150,255  43,332 
26.02. 0,000  0,000  76,417  0,001  892,857  92,116 
27.02. 0,000  0,000  75,076  0,023  23,278  23,662 
28.02. 0,000  0,000  69,259  0,024  677,144  90,718 
29.02. 0,000  0,000  78,057  0,002  146,355  65,217 
Priemer 0,000  0,000  102,052  0,020  367,302  63,144 
Spolu 0,000  0,000  2 143,101  0,413  7 713,339 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období