en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2008

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.03. 2 426  12  35  1,415 
04.03. 898  12  17  1,834 
05.03. 908  13  19  2,021 
06.03. 917  30  3,148 
07.03. 896  33  3,537 
10.03. 2 036  53  2,537 
11.03. 1 287  20  25  1,877 
12.03. 870  28  3,091 
13.03. 879  0,894 
14.03. 845  24  2,743 
17.03. 2 262  12  34  1,473 
18.03. 870  19  2,118 
19.03. 874  16  12  1,330 
20.03. 870  10  23  2,547 
25.03. 3 697  20  61  1,615 
26.03. 850  31  3,487 
27.03. 887  12  1,332 
28.03. 860  10  22  2,466 
31.03. 2 352  16  30  1,251 
Priemer 1 341  10  27  2,143 
Spolu 25 484  191  516 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.03. 0,000  0,000  187,257  0,030  105,118  35,949 
04.03. 0,000  0,000  73,870  0,043  1 512,563  95,341 
05.03. 0,000  0,000  70,742  0,020  127,294  64,272 
06.03. 0,000  0,000  72,086  0,004  773,112  91,471 
07.03. 0,000  0,000  79,788  0,018  15,078  15,891 
10.03. 0,000  0,000  156,902  0,000  190,566  54,844 
11.03. 0,000  0,000  147,273  0,056  228,416  60,790 
12.03. 0,000  0,000  88,658  0,010  380,772  81,112 
13.03. 0,000  0,000  87,397  0,014  7,970  8,356 
14.03. 0,000  0,000  95,878  0,008  145,188  60,225 
17.03. 0,000  0,000  255,041  0,027  1,816  0,707 
18.03. 0,000  0,000  93,389  0,020  17,298  15,625 
19.03. 0,000  0,000  91,988  0,029  370,628  80,111 
20.03. 0,000  0,000  101,037  0,016  1 413,349  93,327 
25.03. 0,000  0,000  280,033  0,108  81,641  22,566 
26.03. 0,000  0,000  73,107  0,016  142,098  66,024 
27.03. 0,000  0,000  75,601  0,004  61,582  44,889 
28.03. 0,000  0,000  71,326  0,002  111,597  61,007 
31.03. 0,000  0,000  196,188  0,038  1 662,523  89,443 
Priemer 0,000  0,000  120,924  0,024  386,769  54,839 
Spolu 0,000  0,000  2 297,561  0,463  7 348,609 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období