en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2008

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.04. 880  22  2,418 
02.04. 852  21  2,389 
03.04. 864  16  13  1,456 
04.04. 870  19  2,128 
07.04. 2 096  45  2,094 
08.04. 806  10  40  4,673 
09.04. 770  10  18  2,256 
10.04. 852  15  1,722 
11.04. 809  19  2,278 
14.04. 2 747  14  38  1,358 
15.04. 870  12  26  2,863 
16.04. 853  11  1,261 
17.04. 870  47  5,081 
18.04. 834  17  1,979 
21.04. 2 371  12  25  1,038 
22.04. 836  10  27  3,093 
23.04. 868  12  1,351 
24.04. 828  12  26  3,002 
25.04. 858  10  26  2,908 
28.04. 2 289  16  45  1,915 
29.04. 866  17  1,908 
30.04. 868  18  2,022 
Priemer 1 125  25  2,327 
Spolu 24 757  202  547 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.04. 0,000  0,000  81,540  0,009  2,063  2,467 
02.04. 0,000  0,000  74,937  0,006  698,582  90,311 
03.04. 0,000  0,000  71,908  0,018  6,910  8,765 
04.04. 0,000  0,000  76,109  0,016  558,279  88,001 
07.04. 0,000  0,000  190,275  0,069  876,037  82,150 
08.04. 0,000  0,000  67,666  0,029  1 051,344  93,951 
09.04. 0,000  0,000  79,549  0,008  424,399  84,213 
10.04. 0,000  0,000  87,804  0,002  30,117  25,539 
11.04. 0,000  0,000  90,518  0,004  83,337  47,934 
14.04. 0,000  0,000  271,389  0,062  840,345  75,584 
15.04. 0,000  0,000  99,764  0,018  557,603  84,821 
16.04. 0,000  0,000  92,055  0,023  0,419  0,453 
17.04. 0,000  0,000  92,855  0,007  2 789,280  96,778 
18.04. 0,000  0,000  88,437  0,012  111,390  55,740 
21.04. 0,000  0,000  222,505  0,038  0,135  0,061 
22.04. 0,000  0,000  83,794  0,007  110,758  56,928 
23.04. 0,000  0,000  81,473  0,023  0,157  0,193 
24.04. 0,000  0,000  76,002  0,042  425,643  84,842 
25.04. 0,000  0,000  78,937  0,008  461,936  85,404 
28.04. 0,000  0,000  210,736  0,034  1 299,188  86,041 
29.04. 0,000  0,000  84,245  0,024  2 773,271  97,051 
30.04. 0,000  0,000  85,232  0,021  1 661,746  95,120 
Priemer 0,000  0,000  108,533  0,022  671,043  61,016 
Spolu 0,000  0,000  2 387,730  0,480  14 762,939 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období