en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2008

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.05. 1 596  14  11  0,679 
05.05. 2 290  12  44  1,876 
06.05. 806  12  1,453 
07.05. 855  10  14  1,593 
09.05. 1 549  40  2,505 
12.05. 2 216  36  1,593 
13.05. 828  16  1,878 
14.05. 834  12  12  1,399 
15.05. 829  18  14  1,626 
16.05. 856  10  22  2,477 
19.05. 2 340  18  24  1,008 
20.05. 840  14  15  1,726 
21.05. 835  14  20  2,301 
22.05. 864  18  24  2,649 
23.05. 840  14  12  1,386 
26.05. 2 278  14  41  1,757 
27.05. 854  25  2,818 
28.05. 818  20  2,370 
29.05. 818  18  12  1,415 
30.05. 812  12  22  2,600 
Priemer 1 198  12  22  1,855 
Spolu 23 958  244  436 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.05. 0,000  0,000  138,226  0,015  488,100  77,929 
05.05. 0,000  0,000  186,426  0,011  0,247  0,133 
06.05. 0,000  0,000  70,672  0,032  0,163  0,230 
07.05. 0,000  0,000  77,916  0,007  370,187  82,611 
09.05. 0,000  0,000  147,380  0,037  386,906  72,410 
12.05. 0,000  0,000  220,150  0,019  50,526  18,665 
13.05. 0,000  0,000  94,039  0,018  150,239  61,499 
14.05. 0,000  0,000  88,309  0,029  31,062  26,015 
15.05. 0,000  0,000  96,070  0,019  0,108  0,113 
16.05. 0,000  0,000  93,772  0,034  135,550  59,100 
19.05. 0,000  0,000  222,405  0,046  2,043  0,910 
20.05. 0,000  0,000  80,338  0,022  556,095  87,374 
21.05. 0,000  0,000  74,505  0,011  804,460  91,522 
22.05. 0,000  0,000  80,255  0,010  471,792  85,461 
23.05. 0,000  0,000  78,595  0,018  565,021  87,786 
26.05. 0,000  0,000  198,023  0,040  3,315  1,646 
27.05. 0,000  0,000  79,364  0,013  4,095  4,906 
28.05. 0,000  0,000  73,392  0,004  102,693  58,319 
29.05. 0,000  0,000  81,161  0,046  593,936  87,972 
30.05. 0,000  0,000  78,202  0,004  308,949  79,800 
Priemer 0,000  0,000  112,960  0,022  251,274  49,220 
Spolu 0,000  0,000  2 259,200  0,435  5 025,487 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období