en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2008

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.06. 2 248  12  45  1,952 
03.06. 842  14  1,620 
04.06. 828  21  2,450 
05.06. 879  18  1,989 
06.06. 857  14  20  2,245 
09.06. 2 318  12  40  1,688 
10.06. 854  16  1,826 
11.06. 856  14  1,598 
12.06. 842  16  1,848 
13.06. 878  45  4,834 
16.06. 2 330  16  34  1,429 
17.06. 885  23  2,516 
18.06. 880  14  14  1,542 
19.06. 864  32  3,556 
20.06. 890  14  10  1,094 
23.06. 2 190  20  44  1,952 
24.06. 1 154  18  1,533 
25.06. 907  12  16  1,711 
26.06. 906  20  2,141 
27.06. 916  25  2,634 
30.06. 2 416  20  40  1,616 
Priemer 1 226  10  25  2,084 
Spolu 25 740  214  525 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.06. 0,000  0,000  198,479  0,057  1 018,450  83,686 
03.06. 0,000  0,000  78,047  0,016  637,869  89,096 
04.06. 0,000  0,000  71,532  0,009  852,772  92,260 
05.06. 0,000  0,000  80,044  0,023  23,306  22,546 
06.06. 0,000  0,000  75,724  0,018  224,245  74,751 
09.06. 0,000  0,000  205,239  0,048  615,156  74,979 
10.06. 0,000  0,000  83,676  0,010  1,795  2,100 
11.06. 0,000  0,000  87,004  0,014  12,256  12,346 
12.06. 0,000  0,000  94,768  0,026  2 927,846  96,864 
13.06. 0,000  0,000  94,417  0,015  955,585  91,007 
16.06. 0,000  0,000  240,016  0,051  275,984  53,480 
17.06. 0,000  0,000  94,767  0,011  1 309,204  93,249 
18.06. 0,000  0,000  85,786  0,008  1 139,235  92,997 
19.06. 0,000  0,000  82,688  0,006  2 026,221  96,079 
20.06. 0,000  0,000  83,008  0,052  0,008  0,010 
23.06. 0,000  0,000  199,205  0,035  2,995  1,481 
24.06. 0,000  0,000  90,241  0,013  23,106  20,383 
25.06. 0,000  0,000  78,192  0,045  193,789  71,239 
26.06. 0,000  0,000  88,450  0,013  1,582  1,757 
27.06. 0,000  0,000  80,960  0,008  162,625  66,761 
30.06. 0,000  0,000  208,056  0,058  102,526  33,005 
Priemer 0,000  0,000  114,300  0,026  595,550  55,718 
Spolu 0,000  0,000  2 400,299  0,536  12 506,555 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období